Zonnepark de Grift

Zonnepark voor iedereen

De vier molens van windpark Nijmegen-Betuwe krijgen gezelschap. Onder de windmolens verschijnt binnenkort Zonnepark de Grift met 17.000 zonnepanelen. Genoeg om 1.250 huishoudens per jaar van duurzame energie te voorzien. Zonnepark de Grift wordt, net als het windpark, eigendom van burgers. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan, door lid te worden van coöperatie WindpowerNijmegen, mee-investeren en profiteren van Nijmeegse Zondelen. De zon schijnt immers voor ons allemaal!

Deel mee in de zon

Ook profiteren van zonne-energie van De Grift? Dat kan! Meld je aan als lid of donateur van coöperatie WindpowerNijmegen. Je kunt dan straks als eerste investeren in Nijmeegse Zondelen (verwachte start inschrijving najaar 2019).

Ben je al lid van WindpowerNijmegen en heb je windaandelen in Windpark Nijmegen-Betuwe, dan kun je uiteraard straks ook meedoen met Zonnepark de Grift.

Geef de zon cadeau

Deel de zon: geef een lidmaatschap of donateurschap van WindpowerNijmegen cadeau.  Kijk hier hoe het werkt.

Slim gebruik

Het combineren van wind- en zonne-energie levert veel voordeel op. Als het waait, zorgen de windmolens voor elektriciteit. Schijnt de zon, dan komt de energie uit het zonnepark. De door de windmolens en zonnepanelen opgewekte stroom gaat straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Bij de aanleg van het windpark is daar al rekening mee gehouden. Lees meer…

Technische weetjes

  • Aantal zonnepanelen: 17.000
  • Type: nader te bepalen
  • Totale vermogen: 4,7 MWp
  • Productie: 4,4 GWh per jaar
  • Energie voor: 1.250 huishoudens per jaar
  • Organisatie: Coöperatie WindpowerNijmegen, Stichting Wiek-II

Planning

Met de gemeente Nijmegen is in 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor het toekomstig gebruik van de grond voor Zonnepark de Grift. In april 2018 is de formele aanvraag voor de vergunning ingediend. In januari heeft de gemeente Nijmegen de voorlopige vergunning verleend. Na het aflopen van de zienswijzetermijn volgde op 2 april de definitieve vergunning. Direct daarna is de SDE+-subsidie aangevraagd. In september weten we of de subsidie is toegekend. Lees meer…

De vergunning die we nu hebben gekregen is definitief, maar nog niet onherroepelijk. Dit betekent dat er nog bezwaar bij de rechtbank kan worden ingediend. Medio 2019 wordt duidelijk of de vergunning onherroepelijk is en het project daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat er geen problemen meer zullen optreden in het vergunningentraject.

Dit voorjaar start de coöperatie met het werven van participanten die willen investeren in Zonnepark de Grift, onder voorbehoud van toekenning van de SDE+-subsidie en de toekenning van een onherroepelijke vergunning.

Wanneer in het najaar van 2019 de toekenning van de SDE+-subsidie een feit is, start de inschrijving voor Zondelen. We verwachten dat het in september of oktober zover is. Leden en donateurs van coöperatie WindpowerNijmegen kunnen als eerste inschrijven voor deelname in het Zonnepark.

Energielandschap van de toekomst

Zonnepark de Grift vormt met Windpark Nijmegen-Betuwe de start van Energielandschap de Grift. De beschikbare grond bij het windpark benutten we in dit plan optimaal voor de opwek van duurzame energie uit wind, zon en warmte.