Zonnepark de Grift

De zon. Jouw energie!

De vier molens van windpark Nijmegen-Betuwe krijgen gezelschap. Onder de windmolens verschijnt in 2021 Zonnepark de Grift met 17.000 zonnepanelen. Genoeg om 1.250 huishoudens per jaar van duurzame energie te voorzien. Zonnepark de Grift wordt, net als het windpark, eigendom van burgers. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan mee-investeren en profiteren van Nijmeegse Zonaandelen. De zon schijnt immers voor ons allemaal!

Deel mee in de zon

Ook meedoen met Zonnepark De Grift? Dat kan! Meld je aan als donateur van Energiecoöperatie WPN. Zodra de inschrijving is geopend kun je je aanmelden voor Nijmeegse Zonaandelen. We verwachten dat de inschrijving voorjaar 2021 van start kan.

Ben je al lid van Energiecoöperatie WPN? Je ontvangt vanzelf een uitnodiging om in te schrijven voor Zonaandelen. Opnieuw aanmelden is niet nodig.

Geef de zon cadeau

Deel de zon: geef een donateurschap van Energiecoöperatie WPN cadeau.  Kijk hier hoe het werkt.

Technische weetjes

  • Aantal zonnepanelen: 17.000
  • Type: nader te bepalen
  • Totale vermogen: 4,7 MWp
  • Productie: 4,4 GWh per jaar
  • Energie voor: 1.250 huishoudens per jaar
  • Organisatie: Energiecoöperatie WPN, Wiek-II

Projectvoorbereiding

Grondovereenkomst
Met gemeente Nijmegen is in 2017 een overeenkomst gesloten voor het gebruik van de grond voor Zonnepark de Grift. 

Vergunning
In juli 2020 kregen we een onherroepelijke vergunning voor de bouw van het zonnepark. Daarmee kregen we groen licht voor de bouw. De bouw is in januari 2021 van start gegaan.

SDE-subsidie
In 2019 werd de SDE+ subsidie toegekend. Deze subsidie is noodzakelijk om het zonnepark rendabel te maken. Het zonnepark ontvangt, vanaf het moment dat het park in bedrijf is, vijftien jaar lang een vergoeding voor elke MWh die de zonnepanelen opwekken. Het maximale subsidiebedrag is €4,7 miljoen.

Eigen, Nijmeegse energie

Aan de Griftdijk, langs de A15, bouwen we samen het energielandschap van de toekomst. Met de windmolens en zonnepanelen gaan we in totaal ruim 8000 huishoudens van groene stroom voorzien. Met genoeg mensen die mee-investeren worden we ook van het zonnepark eigenaar. Zo maken we Nijmegen op eigen kracht duurzaam. De opbrengst van de stroomverkoop blijft in de regio en draagt zo bij aan de lokale economie. Als je meedoet met het zonnepark ontvang je twintig jaar lang een eerlijk rendement. Ook beslis je mee over innovatieve plannen voor ons duurzame energielandschap aan de Grift!

Zonnepark de Grift vormt met Windpark Nijmegen-Betuwe de start van Energielandschap de Grift. De beschikbare grond bij het windpark benutten we in dit plan optimaal voor de opwek van duurzame energie uit wind, zon en warmte. Lees verder…

Slim gebruik

Het combineren van wind- en zonne-energie levert veel voordeel op. Als het waait, zorgen de windmolens voor elektriciteit. Schijnt de zon, dan komt de energie uit het zonnepark. De door de windmolens en zonnepanelen opgewekte stroom gaat straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Bij de aanleg van het windpark is daar al rekening mee gehouden. Lees meer…