Zonnepark de Grift

De zon. Jouw energie!

De vier molens van windpark Nijmegen-Betuwe krijgen gezelschap. Onder de windmolens verschijnt binnenkort Zonnepark de Grift met 17.000 zonnepanelen. Genoeg om 1.250 huishoudens per jaar van duurzame energie te voorzien. Zonnepark de Grift wordt, net als het windpark, eigendom van burgers. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan mee-investeren en profiteren van Nijmeegse Zonaandelen. De zon schijnt immers voor ons allemaal!

Deel mee in de zon

Ook meedoen met Zonnepark De Grift? Dat kan! Meld je aan als donateur van Energiecoöperatie WPN. Zodra de inschrijving is geopend kun je je aanmelden voor Nijmeegse Zonaandelen. We verwachten dat de inschrijving in 2020 zal starten.

Ben je al lid van Energiecoöperatie WPN? Je ontvangt vanzelf een uitnodiging om in te schrijven voor Zonaandelen. Opnieuw aanmelden is niet nodig.

Geef de zon cadeau

Deel de zon: geef een donateurschap van Energiecoöperatie WPN cadeau.  Kijk hier hoe het werkt.

Technische weetjes

  • Aantal zonnepanelen: 17.000
  • Type: nader te bepalen
  • Totale vermogen: 4,7 MWp
  • Productie: 4,4 GWh per jaar
  • Energie voor: 1.250 huishoudens per jaar
  • Organisatie: Energiecoöperatie WPN, Wiek-II

Projectvoorbereiding

Gemeente Nijmegen is eigenaar van de grond waarop Zonnepark de Grift komt te staan. Met de gemeente is een overeenkomst gesloten voor het gebruik van de grond. De SDE+ subsidie, noodzakelijk om het project rendabel te maken, is in 2019 toegekend. Ook is door de gemeente Nijmegen een vergunning voor het zonnepark verstrekt. Op dit moment loopt er tegen deze vergunning nog een hoger beroepszaak bij de Raad van State. De zitting van de Raad van State vindt plaats op 29 juni 2020. De uitspraak verwachten we binnen zes weken hierna. Met een positieve uitspraak hebben we een onherroepelijke vergunning en kunnen we de afspraken over de bouw en financiering definitief maken. Met de bouw van het zonnepark gaan we dan zo snel mogelijk aan de slag.

Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Eigen, Nijmeegse energie

Aan de Griftdijk, langs de A15, bouwen we samen het energielandschap van de toekomst. Met de windmolens en zonnepanelen gaan we in totaal ruim 8000 huishoudens van groene stroom voorzien. Met genoeg mensen die mee-investeren worden we ook van het zonnepark eigenaar. Zo maken we Nijmegen op eigen kracht duurzaam. De opbrengst van de stroomverkoop blijft in de regio en draagt zo bij aan de lokale economie. Als je meedoet met het zonnepark ontvang je twintig jaar lang een eerlijk rendement. Ook beslis je mee over innovatieve plannen voor ons duurzame energielandschap aan de Grift!

Zonnepark de Grift vormt met Windpark Nijmegen-Betuwe de start van Energielandschap de Grift. De beschikbare grond bij het windpark benutten we in dit plan optimaal voor de opwek van duurzame energie uit wind, zon en warmte. Lees verder…

Slim gebruik

Het combineren van wind- en zonne-energie levert veel voordeel op. Als het waait, zorgen de windmolens voor elektriciteit. Schijnt de zon, dan komt de energie uit het zonnepark. De door de windmolens en zonnepanelen opgewekte stroom gaat straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Bij de aanleg van het windpark is daar al rekening mee gehouden. Lees meer…