Zonnepark de Grift

De zon. Jouw energie!

De vier molens van windpark Nijmegen-Betuwe krijgen gezelschap. Onder de windmolens verschijnt binnenkort Zonnepark de Grift met 17.000 zonnepanelen. Genoeg om 1.250 huishoudens per jaar van duurzame energie te voorzien. Zonnepark de Grift wordt, net als het windpark, eigendom van burgers. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan mee-investeren en profiteren van Nijmeegse Zonaandelen. De zon schijnt immers voor ons allemaal!

Deel mee in de zon

Ook meedoen met Zonnepark De Grift? Dat kan! Meld je aan als donateur van coöperatie WindpowerNijmegen. Zodra de inschrijving is geopend kun je je aanmelden voor Nijmeegse Zonaandelen. We verwachten dat de inschrijving in het eerste kwartaal van 2020 zal starten.

Ben je al lid van WindpowerNijmegen? Je ontvangt vanzelf een uitnodiging om in te schrijven voor Zonaandelen. Opnieuw aanmelden is niet nodig.

Geef de zon cadeau

Deel de zon: geef een donateurschap van WindpowerNijmegen cadeau.  Kijk hier hoe het werkt.

Technische weetjes

  • Aantal zonnepanelen: 17.000
  • Type: nader te bepalen
  • Totale vermogen: 4,7 MWp
  • Productie: 4,4 GWh per jaar
  • Energie voor: 1.250 huishoudens per jaar
  • Organisatie: Coöperatie WindpowerNijmegen, Stichting Wiek-II

Projectvoorbereiding

Met gemeente Nijmegen is in 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor het toekomstig gebruik van de grond voor Zonnepark de Grift. In april 2018 is de aanvraag voor de vergunning ingediend. Januari 2019 heeft gemeente Nijmegen de voorlopige vergunning verleend. Na het aflopen van de zienswijzetermijn volgde op 2 april de definitieve vergunning. Direct daarna is de SDE+-subsidie aangevraagd. Deze subsidie is eind augustus 2019 toegekend.

De vergunning die we in april kregen is definitief, maar nog niet onherroepelijk. Eind mei werd bij de rechtbank een bezwaar tegen de vergunning ingediend. Op 28 november diende de zaak bij de bestuursrechter in Arnhem. We verwachten de uitspraak van de rechter binnen zes weken. Zodra we in het bezit zijn van een onherroepelijke vergunning, kunnen we de afspraken over bouw en financiering definitief maken. De bouw van Zonnepark de Grift is gepland in de eerste helft van 2020.Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Eigen, Nijmeegse energie

Aan de Griftdijk, langs de A15, bouwen we samen het energielandschap van de toekomst. Met de windmolens en zonnepanelen gaan we in totaal ruim 8000 huishoudens van groene stroom voorzien. Als genoeg mensen mee-investeren worden we ook van het zonnepark zelf eigenaar. Zo maken we Nijmegen op eigen kracht duurzaam. De opbrengst van de stroomverkoop blijft in de regio en draagt zo bij aan de lokale economie. Als je meedoet met het zonnepark ontvang je twintig jaar lang een eerlijk rendement. Ook beslis je mee over innovatieve plannen voor ons duurzame energielandschap aan de Grift!

Zonnepark de Grift vormt met Windpark Nijmegen-Betuwe de start van Energielandschap de Grift. De beschikbare grond bij het windpark benutten we in dit plan optimaal voor de opwek van duurzame energie uit wind, zon en warmte. Lees verder…

Slim gebruik

Het combineren van wind- en zonne-energie levert veel voordeel op. Als het waait, zorgen de windmolens voor elektriciteit. Schijnt de zon, dan komt de energie uit het zonnepark. De door de windmolens en zonnepanelen opgewekte stroom gaat straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Bij de aanleg van het windpark is daar al rekening mee gehouden. Lees meer…