Zonnepark de Grift

De vier molens van windpark Nijmegen-Betuwe krijgen gezelschap. Onder de windmolens bouwen we in 2021 Zonnepark de Grift met 11.000 zonnepanelen. Genoeg om 1.475 huishoudens per jaar van duurzame energie te voorzien. Zonnepark de Grift wordt, net als het windpark, eigendom van burgers.

Inschrijving Zonaandelen gesloten

In juni 2021 konden inwoners van Nijmegen en omgeving via Energiecoöperatie WPN inschrijven voor Zonaandelen van Zonnepark de Grift. De belangstelling hiervoor was groot. Er werd ingeschreven voor bijna twee keer het aantal beschikbare Zonaandelen. De inschrijving is gesloten.

Vraag naar en aanbod van Zonaandelen de Grift is te vinden op de pagina Vraag en aanbod.

Technische weetjes

  • Aantal zonnepanelen: 11.336
  • Type: Longi LR 4 – 450Wp
  • Totale vermogen: 5,04 MWp
  • Productie: 4,6 GWh per jaar
  • Energie voor: 1.475 huishoudens per jaar
  • Organisatie: Energiecoöperatie WPN en Wiek-II

Projectvoorbereiding

Grondovereenkomst
Met gemeente Nijmegen is in 2017 een overeenkomst gesloten voor het gebruik van de grond voor Zonnepark de Grift. 

SDE-subsidie
In 2019 werd de SDE+ subsidie toegekend. Deze subsidie is noodzakelijk om het zonnepark rendabel te maken. Het zonnepark ontvangt, vanaf het moment dat het park in bedrijf is, vijftien jaar lang een vergoeding voor elke MWh die de zonnepanelen opwekken, met een maximum subsidiebedrag van €4,75 miljoen.

Bouw
In juli 2020 kregen we een onherroepelijke vergunning voor de bouw van het zonnepark. De bouw is in 2021 van start gegaan. Volgens de planning is het zonnepark begin 2022 klaar om in bedrijf te gaan.

Eigen, Nijmeegse energie

Aan de Griftdijk, langs de A15, werken inwoners samen aan het energielandschap van de toekomst. Met de windmolens en zonnepanelen gaan we in ruim 8000 huishoudens van groene stroom voorzien. Door mee te investeren zijn we als inwoners zelf eigenaar van het wind- en zonnepark. Zo maken we Nijmegen op eigen kracht duurzaam. De opbrengst van de stroomverkoop blijft in de regio en draagt bij aan de lokale economie. Als deelnemer ontvang je gedurende de looptijd van de projecten een eerlijk rendement. Ook beslis je mee over innovatieve plannen voor ons duurzame energielandschap aan de Grift.

Zonnepark de Grift vormt met Windpark Nijmegen-Betuwe de start van Energielandschap de Grift. De beschikbare grond bij het windpark benutten we in dit plan optimaal voor de opwek van duurzame energie uit wind, zon en warmte.

Slim gebruik

Het combineren van wind- en zonne-energie levert voordeel op. Als het waait, zorgen de windmolens voor elektriciteit. Schijnt de zon, dan komt de energie uit het zonnepark. De door de windmolens en zonnepanelen opgewekte stroom gaat straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Bij de aanleg van het windpark is daar al rekening mee gehouden.