Zonnepark de Grift

De zon. Jouw energie!

De vier molens van windpark Nijmegen-Betuwe krijgen gezelschap. Onder de windmolens bouwen we in 2021 Zonnepark de Grift met 11.000 zonnepanelen. Genoeg om 1.475 huishoudens per jaar van duurzame energie te voorzien. Zonnepark de Grift wordt, net als het windpark, eigendom van burgers

Deel de zon

Energiecoöperatie WPN geeft in juni 2021 Zonaandelen uit voor Zonnepark de Grift. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan door lid te worden van de coöperatie een of meer Zonaandelen aanschaffen. De zon schijnt immers voor ons allemaal!

Inschrijfperiode Zonaandelen uitgesteld
De inschrijfperiode voor Zonaandelen in Zonnepark de Grift was gepland vanaf 7 mei, maar dit wordt met enkele weken uitgesteld. De participatievoorwaarden worden opnieuw getoetst door een jurist om aan alle voorwaarden van de bank te kunnen voldoen. Op 8 juni a.s. wordt er een extra digitale ALV georganiseerd (onder voorbehoud), om dan een definitief besluit te nemen over de participatievoorwaarden. Kort daarna start de inschrijving.

Ook meedoen met Zonnepark De Grift? Dat kan! Meld je aan als donateur van Energiecoöperatie WPN.
Ben je al lid of donateur van Energiecoöperatie WPN? Je ontvangt op de dag van de start van de inschrijving een uitnodiging om in te schrijven voor Zonaandelen. Opnieuw aanmelden is niet nodig.

Geef de zon cadeau

Deel de zon: geef een donateurschap van Energiecoöperatie WPN cadeau.  Kijk hier hoe het werkt.

Technische weetjes

  • Aantal zonnepanelen: 11.336
  • Type: Longi LR 4 – 450Wp
  • Totale vermogen: 5,04 MWp
  • Productie: 4,6 GWh per jaar
  • Energie voor: 1.475 huishoudens per jaar
  • Organisatie: Energiecoöperatie WPN en Wiek-II

Projectvoorbereiding

Grondovereenkomst
Met gemeente Nijmegen is in 2017 een overeenkomst gesloten voor het gebruik van de grond voor Zonnepark de Grift. 

SDE-subsidie
In 2019 werd de SDE+ subsidie toegekend. Deze subsidie is noodzakelijk om het zonnepark rendabel te maken. Het zonnepark ontvangt, vanaf het moment dat het park in bedrijf is, vijftien jaar lang een vergoeding voor elke MWh die de zonnepanelen opwekken, met een maximum subsidiebedrag van €4,75 miljoen.

Bouw
In juli 2020 kregen we een onherroepelijke vergunning voor de bouw van het zonnepark. De bouw is in januari 2021 van start gegaan. Volgens de planning is het zonnepark najaar 2021 klaar om in bedrijf te gaan.

Eigen, Nijmeegse energie

Aan de Griftdijk, langs de A15, werken we samen met inwoners aan het energielandschap van de toekomst. Met de windmolens en zonnepanelen gaan we in totaal ruim 8000 huishoudens van groene stroom voorzien. Met genoeg mensen die mee-investeren worden we ook van het zonnepark eigenaar. Zo maken we Nijmegen op eigen kracht duurzaam. De opbrengst van de stroomverkoop blijft in de regio en draagt zo bij aan de lokale economie. Als je meedoet met het zonnepark ontvang je twintig jaar lang een eerlijk rendement. Ook beslis je mee over innovatieve plannen voor ons duurzame energielandschap aan de Grift.

Zonnepark de Grift vormt met Windpark Nijmegen-Betuwe de start van Energielandschap de Grift. De beschikbare grond bij het windpark benutten we in dit plan optimaal voor de opwek van duurzame energie uit wind, zon en warmte.

Slim gebruik

Het combineren van wind- en zonne-energie levert voordeel op. Als het waait, zorgen de windmolens voor elektriciteit. Schijnt de zon, dan komt de energie uit het zonnepark. De door de windmolens en zonnepanelen opgewekte stroom gaat straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Bij de aanleg van het windpark is daar al rekening mee gehouden.