zonnepark plaatje

Verder met voorbereidingen zonnepark

De Raad van State gaat de beroepsprocedure tegen het zonnepark sneller afhandelen. Goed nieuws, want de kans dat er al op korte termijn een uitspraak komt neemt hiermee toe. De voorbereidingen voor het zonnepark pakken we dan ook weer op. Lees het bericht van het bestuur en Wiek-II

In ons optimisme kondigden we vorige maand nog aan op 21 april een informatiebijeenkomst te willen organiseren over de voortgang van Zonnepark de Grift. Nu door de coronacrisis bijeenkomsten met meer dan drie personen verboden zijn gaat dat niet lukken. Toch kunnen we op dit moment voortgang melden in de hoger beroepszaak die tegen het zonnepark loopt.

Versnelde procedure toegekend

De jurist die handelt namens Wiek-II heeft bij de Raad van State om een versnelde procedure gevraagd. Deze is door de Raad toegekend. De volgende stap is dat we de Raad verzoeken om de zaak schriftelijk af te handelen. Als de Raad hiermee instemt zal de zaak niet ter zitting komen en hebben we in afzienbare tijd een uitspraak. Maar ook de bezwaarmaker moet instemmen met een schriftelijke afhandeling. Als de bezwaarmaker dat niet doet zijn er twee scenario’s: de Raad besluit de zitting toch schriftelijk af te handelen, of het verzoek van de bezwaarmaker wordt gehonoreerd. In dat laatste geval komt er alsnog een zitting. We komen dan terecht in een stuwmeer van zittingen die nu door de coronacrisis zijn opgeschort. Een uitspraak zal in dat geval toch nog op zich laten wachten.

Goede kans

De jurist verwacht echter dat we een goede kans maken dat de rechter kiest voor een schriftelijke afhandeling. Reden hiervoor is dat de beroepsgronden beperkt zijn en de zaak spoedeisend is. Als dit inderdaad gebeurt zou de uitspraak nog voor de zomer te verwachten zijn.

Verder met voorbereiding

Op basis hiervan zijn we van mening dat we door kunnen gaan met de voorbereidingen van het zonnepark. Het gaat dan onder meer over de verdere uitwerking van het financiële model, het maken van afspraken met de bank, het voorbereiden van de bouw, de ecologische inpassing en de ideeën voor de ‘Rand’ (het aanzicht van het zonnepark vanaf de A15).

Ook gaan we verder met de plannen voor Energielandschap de Grift, het nieuwe landschap aan de Griftdijk waarin we energie uit wind en zon combineren met opslag van stroom.

De werkgroep Zonnepark vragen we op korte termijn over deze onderwerpen mee te denken. Ons doel is om alle stukken in de komende maanden klaar te hebben, zodat als de Raad van State een uitspraak doet en deze positief is we direct met de uitvoering en de wervingscampagne kunnen beginnen. In het meest positieve geval verwachten we dat het na de zomer zover zal zijn.

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en social media houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra de omstandigheden het toelaten plannen we een nieuwe datum voor de informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst zal uiteraard vooraf gaan aan de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur WPN  en Wiek-II

Deel dit bericht