zonnepark de grift krijgt SDE+

SDE+subsidie voor Zonnepark de Grift

Met de toekenning van SDE+-subsidie is een nieuwe mijlpaal bereikt in de projectvoorbereiding van Zonnepark de Grift.

Goed nieuws voor WindpowerNijmegen! Deze week maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend dat Zonnepark de Grift SDE+ subsidie krijgt. Deze overheidssubsidie, bedoeld om het opwekken van duurzame energie te stimuleren, is nodig om het zonnepark rendabel te maken. De toekenning is dan ook een belangrijke mijlpaal in de projectvoorbereiding. ‘Nu kunnen we echt afspraken over bouw en financiering gaan maken’, zegt Pim de Ridder van ontwikkelstichting Wiek-II.

Vernieuwend project

De Ridder is blij met het besluit van de RVO:  ‘Onze subsidie-aanvraag was zeker niet alledaags. Het zonnepark wijkt op een aantal punten af van de norm. Kijk alleen maar naar het eigen vermogen, dat in ons geval door inwoners bij elkaar wordt gebracht.’ Ook in de haalbaarheidsstudie, die deel uitmaakt van de aanvraag, zat een risico: ‘Omdat we de stroom uit het zonnepark straks via de kabel van het windpark naar het elektriciteitsnet brengen, is voor het zonnepark geen aparte netinpassing nodig. Ook voor de RVO is dat iets nieuws. Dat de subsidie toch is toegekend is een mooi signaal. Blijkbaar is de tijd rijp voor vernieuwende projecten als Zonnepark de Grift.’

Constante inkomsten

De subsidie gaat in per 1 juni 2020, mits het zonnepark dan in productie is. Zonnepark de Grift ontvangt vijftien jaar lang een vergoeding voor elke MWh die de panelen opwekken. Het maximale subsidiebedrag is €4,7 miljoen. Samen met de stroomverkoop zorgt dit voor constante inkomsten voor het project en een stevige financiële basis. Op dit moment is de campagne voor Zonnepark de Grift nog in volle gang. De coöperatie wil €1 miljoen aan eigen vermogen bij elkaar brengen en zo eigenaar van het zonnepark worden. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan zich aanmelden als donateur van WindpowerNijmegen en meedoen. De verwachting is dat de bouw van Zonnepark de Grift in de eerste helft van 2020 van start gaat. Het zonnepark gaat duurzame stroom opwekken voor 1245 huishoudens.

Deel dit bericht