windpark nijmegen betuwe

Beroep tegen komst Zonnepark de Grift

Een inwoner uit Oosterhout heeft beroep aangetekend tegen de komst van Zonnepark de Grift. De zaak diende donderdag 28 november bij de bestuursrechter in Arnhem. De uitspraak wordt binnen zes weken verwacht.

De buurtbewoner vecht het besluit aan van de gemeente Nijmegen om vergunning te verlenen voor het zonnepark. Sinds 2010 pacht hij een deel van de grond waar het park moet komen. Het gaat om een perceel van drie hectare, tussen de Stationsweg in Ressen en de snelweg A15, waarvan de gemeente Nijmegen eigenaar is. Met de pachter is afgesproken dat hij het land mag gebruiken voor akkerbouw en veeteelt tot de gemeente het zelf nodig heeft. ‘Dat moment is daar’, stelt een woordvoerder van de gemeente. Die heeft het huurcontract opgezegd om ruimte te maken voor de opwek van zonne-energie.

Compensatie

Volgens de bezwaarmaker schendt de gemeente daarmee eerder gemaakte afspraken. ‘De gemeente wil de grond niet zelf gebruiken, maar verpacht deze aan een derde partij. Dat gaat in tegen onze overeenkomst.‘ Graag wil hij met de gemeente in gesprek over compensatie. Bijvoorbeeld in de vorm van een ander stuk grond om zijn koeien te laten grazen.  De gemeente ziet daar geen directe reden voor, omdat ze formeel de juiste weg heeft afgelegd.

Vertrouwen

Pim de Ridder van Wiek-II, de stichting die het zonnepark ontwikkelt, ziet de uitspraak van de rechter met vertrouwen tegemoet. ‘Het beroep heeft geen of nauwelijks ruimtelijke argumenten om de bouw van het zonnepark tegen te houden. Wij gaan ervan uit dat de gemeente aan haar plicht heeft voldaan, door het contract met de huurder op te zeggen en dat daarmee de ruimte vrij is om het zonnepark aan te leggen. Een bestuursrechter oordeelt niet over contractuele afspraken. De argumenten die worden aangevoerd zijn niet op hun plaats. ‘

De rechtsgang levert wel enige vertraging op in de planning. ‘Ons plan om begin volgend jaar te gaan bouwen, moeten we in elk geval uitstellen tot de rechter zich heeft uitgesproken. Als de uitspraak in januari wordt gedaan, dan is het mogelijk dat we in april of mei starten met de bouw.’

Energieneutraal

Coöperatie WindpowerNijmegen wil eigenaar worden van het zonnepark. In 2019 heeft de coöperatie campagne gevoerd om zoveel mogelijk mensen uit Nijmegen en omgeving bij het plan te betrekken. Leden van de coöperatie kunnen binnenkort een aandeel in het zonnepark kopen. Deelnemers ontvangen op hun inleg, gedurende de looptijd van het project, een jaarlijks rendement. Wiek-II en WindpowerNijmegen hebben eerder succesvol het Windpark Nijmegen-Betuwe ontwikkeld, dat ook op deze locatie ligt.

Zonnepark de Grift gaat, met 13.500 panelen, duurzame energie opwekken voor ruim 1.300 huishoudens. Windpark Nijmegen-Betuwe levert stroom voor 7.000 huishoudens. Samen leveren ze een belangrijke bijdrage aan het doel van gemeente Nijmegen om in 2040 energieneutraal te zijn.

Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.

Deel dit bericht