Wat is de locatie en omvang van Zonnepark de Grift?

Zonnepark de Grift wordt gebouwd aan de Griftdijk in Nijmegen-Noord, bij de meest oostelijke molen van Windpark Nijmegen-Betuwe. Het gaat om een locatie van ca. 6 Ha. 

De projectomvang is ca. 17.000 panelen. Het precieze aantal is afhankelijk van het type zonnepaneel. Dit type wordt nog bepaald. De zonnepanelen gaan stroom produceren voor ca. 1.245 huishoudens.