Wat is de locatie en omvang van Zonnepark de Grift?

Zonnepark de Grift wordt gebouwd aan de Griftdijk in Nijmegen-Noord, bij de meest oostelijke molen van Windpark Nijmegen-Betuwe. Het gaat om een locatie van ca. 6 Ha. 

De projectomvang is ca. 11.000 panelen. Het type zonnepaneel is Longi LR 4 – 450Wp. De panelen gaan stroom produceren voor ca. 1.475 huishoudens.

 

Fase 2 (0nder voorbehoud)

Gedurende de projectvoorbereiding van Zonnepark de Grift is gebleken dat op hetzelfde grondoppervlakte meer panelen kunnen worden gelegd. Met de nieuwste beschikbare zonnepanelen is ongeveer 1,52 MWp meer opwek te realiseren. Voor de hoeveelheid energie die deze aanvullende panelen kunnen opwekken, is nog geen SDE-subsidie toegekend. Daarom is dit project nog niet rendabel.

Fase 2 zien we daarom als apart project, omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe dit deel tot stand komt. Er is o.a. aanvullende SDE-subsidie aangevraagd. Deze is inmiddels afgewezen vanwege het ontbreken van een eigen aansluiting. Wiek-II doet de projectvoorbereiding voor fase 2 van Zonnepark de Grift. Wiek-II en Energiecoöperatie WPN maken hiervoor aparte projectafspraken.