Waarom zonnepanelen op de grond en niet op daken?

Natuurlijk moeten we zoveel mogelijk daken vol leggen met zonnepanelen. Maar het is de vraag of dat voldoende is om de duurzame energiedoelstellingen te halen en de benodigde duurzame energie te produceren. Het is niet voldoende om alleen zonneprojecten op daken te ontwikkelen. Het gebied rondom de Grift, waar ons Zonnepark gepland is, heeft overigens geen agrarische bestemming. De grond heeft deels een bestemming als bedrijventerrein. Het kan zijn dat in de toekomst een deel van de panelen verplaatst gaat worden van de grond naar de daken van de bedrijventerreinen, als deze gebouwd gaan worden. Hiervoor wordt in de business case geld gereserveerd.