Hoe wordt het zonnepark aangesloten?

Het zonnepark wordt aangesloten op de bestaande netinpassing van Windpark Nijmegen-Betuwe. Deze techniek heet cablepooling. Het combineren van wind- en zonne-energie levert veel voordeel op. Als het waait, zorgen de windmolens voor elektriciteit. Schijnt de zon, dan komt de energie uit het zonnepark. De door de windmolens en zonnepanelen opgewekte stroom gaat straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Bij de aanleg van het windpark is daarmee al rekening gehouden. Lees meer over de kansen voor cable-pooling.