Hoe ver is de projectvoorbereiding?

Grondovereenkomst
Met de gemeente Nijmegen is in 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor het toekomstig gebruik van de grond voor Zonnepark de Grift. 

Vergunning
In april 2018 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. De vergunning is begin april 2019 toegekend. Deze vergunning was nog wel herroepelijk. Eind mei werd bij de rechtbank een bezwaar tegen de vergunning ingediend. De rechtbank gaat dit bezwaar de komende tijd beoordelen. Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

SDE-subsidie
Begin april 2019 is ook SDE+-subsidie aangevraagd. Eind augustus werd deze subsidie toegekend. Het zonnepark ontvangt vanaf 1 juni 2020 vijftien jaar lang een vergoeding voor elke MWh die de zonnepanelen opwekken. Het maximale subsidiebedrag is €4,7 miljoen.

Bouw
We verwachten dat Zonnepark de Grift in de eerste helft van 2020 kan worden gebouwd.