Hoe ver is de projectvoorbereiding/bouw?

Grondovereenkomst
Met de gemeente Nijmegen is in 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor het toekomstig gebruik van de grond voor Zonnepark de Grift. 

Vergunning
Gemeente Nijmegen verstrekte in 2019 een vergunning voor het zonnepark. Tegen deze vergunning werd beroep en daarna ook hoger beroep ingediend. In juli 2020 verklaarde de Raad van State dit beroep ongegrond. Daarmee was er een onherroepelijke vergunning voor de bouw.

SDE-subsidie
April 2019 is SDE+-subsidie aangevraagd. Augustus 2019 werd deze subsidie toegekend. Het zonnepark ontvangt, vanaf het moment dat het park in bedrijf is, vijftien jaar lang een vergoeding voor elke MWh die de zonnepanelen opwekken met een maximum subsidiebedrag van €4,75 miljoen.

Bouw
De bouw van Zonnepark de Grift is in januari 2021 van start gegaan. Volgens de planning is het zonnepark begin 2022 klaar om energie op te gaan wekken.