Wie zijn de initiatiefnemers van het zonnepark?

Coöperatie WindpowerNijmegen en stichting Wiek-II zijn de initiatiefnemers van Zonnepark de Grift.

Burgercoöperatie
WindpowerNijmegen is een burgercoöperatie die duurzame energie wil realiseren in de regio Nijmegen. De coöperatie is opgericht in 2013. Ruim 1000 leden van WindpowerNijmegen hebben eind 2016 al Windpark Nijmegen-Betuwe gerealiseerd door eigen vermogen bij elkaar te brengen. De vier windmolens langs de A15 zijn eigendom van burgers. Op dezelfde manier kunnen inwoners van Nijmegen en omgeving straks samen eigenaar worden van het zonnepark. 

Wiek-II
De Nijmeegse stichting Wiek-II is verantwoordelijk voor de projectvoorbereiding van Zonnepark de Grift. De stichting zorgt voor de benodigde vergunningen en maakt afspraken over bouw en financiering. Wiek-II deed ook de professionele ontwikkeling van Windpark Nijmegen-Betuwe in 2016. De stichting werkt nauw samen met beoogd eigenaar coöperatie WindpowerNijmegen. 

Wiek-II zet zich in voor de professionele ontwikkeling van duurzame energieprojecten van en voor burgers in de regio Arnhem-Nijmegen. Inwoners en omwonenden van projecten hebben daarin een hoofdrol. Doel is het realiseren van projecten met draagvlak in de omgeving, waarin burgers zeggenschap hebben en financieel kunnen participeren.