Wie wordt eigenaar van het zonnepark?

Energiecoöperatie WPN is de beoogd eigenaar van het zonnepark. De energiecoöperatie is een initiatief van burgers die duurzame energie willen realiseren in de regio Nijmegen. De coöperatie is opgericht in 2013. Ruim 1000 leden hebben eind 2016 samen Windpark Nijmegen-Betuwe gerealiseerd door eigen vermogen bij elkaar te brengen. De vier windmolens langs de A15 zijn eigendom van burgers. 

Voor Zonnepark de Grift wil de coöperatie dit op dezelfde manier realiseren. Als er door leden genoeg eigen vermogen bijeen wordt gebracht wordt de coöperatie eigenaar van het zonnepark. Energiecoöperatie WPN geeft hiertoe Zonaandelen uit.