Welke rol heeft Wiek-II?

Energiecoöperatie WPN werkt samen met Wiek-II bij de projectvoorbereiding van Zonnepark de Grift, zoals Wiek-II dit ook voor Windpark Nijmegen-Betuwe heeft gedaan. Wiek-II is een missiegedreven organisatie en ontwikkelt duurzame energieprojecten in de regio Arnhem-Nijmegen waarbij burgers een hoofdrol spelen. Kijk voor meer informatie op de website van Wiek-II en Burgers Geven Energie.

Professionele projectvoorbereiding

In deze samenwerking voor Zonnepark de Grift is Energiecoöperatie WPN de eigenaar van het zonnepark. WPN betrekt samen met Wiek-II haar leden bij de projectvoorbereiding en geeft participaties (Zonaandelen) uit voor deelname aan Zonnepark de Grift. Wiek-II is verantwoordelijk voor de professionele projectvoorbereiding en samen met WPN voor de campagne voor ledenwerving.

Brugfinanciering

Wiek-II heeft de ontwikkeling van Zonnepark de Grift voorgefinancierd voor eigen rekening en risico vanaf het begin van de projectvoorbereiding in 2017. Vanuit Energiecoöperatie WPN was het voornemen om uiterlijk bij de start bouw vermogen in te leggen in Zonnepark de Grift. In het najaar van 2020 bleek dat niet haalbaar. Wiek-II heeft daarom aangeboden om zogenaamde brugfinanciering beschikbaar te stellen. Deze brugfinanciering is ingezet als tijdelijke financiering tijdens de bouwfase. Wiek-II ontvangt voor haar werk in de ontwikkel- en bouwfase van het project een vergoeding. Voor de ontwikkelfase is een ontwikkelfee afgesproken en ook voor de bouwfase zijn afspraken gemaakt. Energiecoöperatie WPN en Wiek-II hebben afgesproken dat Wiek-II 10% aandeel in Zonnepark de Grift verwerft.