Hoe wordt het zonnepark gefinancierd?

De investering in Zonnepark de Grift bedraagt in totaal een kleine 4 miljoen euro. Het grootste deel, ruim 3 miljoen, wordt geleend bij de Triodos Bank. Het overige vermogen wordt ingebracht door Energiecoöperatie WPN (510.000 euro), Wiek-II (23.000 euro) en het Innovatie en Energiefonds Gelderland, IEG (250.000 euro). IEG leent geld aan het project dat in betalingszekerheden is achtergesteld aan het vreemd vermogen, een zogenaamde achtergestelde lening.

Triodos Bank

Wiek-II heeft voor de lening een uitvraag bij een aantal banken gedaan. Uiteindelijk heeft alleen Triodos Bank een aanbieding gedaan om het project te financieren. Er is een vergelijking gedaan met mogelijke andere aanbieders i.s.m. financieel adviseur IN.credible, om te beoordelen of deze aanbieding marktconform was. De conclusie is dat de aanbieding van Triodos Bank op dit moment een goed aanbod is en vergelijkbaar met wat andere banken zouden bieden. De werkgroep Zon en het bestuur van Energiecoöperatie WPN zijn meegenomen in het proces van de bankselectie.
Windpark Nijmegen-Betuwe is gefinancierd met een lening van de Rabobank. Financiering met twee verschillende banken op de twee projecten die een netaansluiting gaan delen (cablepooling) is geen probleem. Er is een cablepooling overeenkomst gesloten, waar ook beide banken mee akkoord gaan.