Komen er in de toekomst nog meer projecten?

Coöperatie WindpowerNijmegen wil bijdragen aan het omschakelen naar een duurzame energievoorziening in Nijmegen. Het rendement op de investering in Windpark Nijmegen-Betuwe, en straks ook Zonnepark de Grift, is voor ons dan ook meer dan alleen financieel rendement. Een deel van het rendement reserveren we in een eigen Duurzaam Energiefonds. Met het fonds maakt WindpowerNijmegen in Nijmegen en omgeving nieuwe duurzame energieprojecten mogelijk.

Het rendement wordt tot een bepaald percentage uitgekeerd aan deelnemers en daarboven 50-50 verdeeld tussen deelnemers en het fonds. Voor het windpark is dit percentage 7%. Voor het zonnepark is dit percentage nog niet vastgesteld.

Zonnepark de Grift maakt onderdeel uit van Energielandschap de Grift. In samenwerking met ontwikkelstichting Wiek-II willen we de ruimte rondom de windmolens optimaal benutten voor het opwekken van duurzame energie.

Leden van WindpowerNijmegen beslissen mee over de plannen voor nieuwe projecten.