Komen er in de toekomst nog meer projecten?

Energiecoöperatie WPN wil bijdragen aan het omschakelen naar een duurzame energievoorziening in Nijmegen. Het rendement op de investering in Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift is voor ons dan ook meer dan alleen financieel rendement. Een deel van het rendement reserveert de coöperatie in een eigen Duurzaam Energiefonds. Met het fonds maken we in Nijmegen en omgeving nieuwe duurzame energieprojecten mogelijk.

Voor Windpark Nijmegen-Betuwe wordt het rendement tot 7% uitgekeerd aan deelnemers en daarboven 50-50 verdeeld tussen deelnemers en het fonds. Voor het zonnepark is in de participatievoorwaarden opgenomen dat het rendement dat uitkomt boven de 85 euro per Zonaandeel (bij inleg 50 euro) bestemd is voor dit fonds. Wind- en zonaandeelhouders zijn lid van de coöperatie en kunnen meebeslissen over nieuwe energieprojecten.

Zonnepark de Grift maakt onderdeel uit van Energielandschap de Grift. In samenwerking met projectvoorbereider Wiek-II willen we de ruimte rondom de windmolens optimaal benutten voor het opwekken van duurzame energie.