Komen er in de toekomst nog meer projecten?

Leden van WindpowrerNijmegen beslissen mee over nieuwe projecten.

Lees meer

Wie wordt eigenaar van het zonnepark?

Coöperatie WindpowerNijmegen wordt eigenaar van Zonnepark de Grift.

Lees meer

Wie zijn de initiatiefnemers van het zonnepark?

Stichting Wiek-II en coöperatie WindpowerNijmegen zijn de initiatiefnemers.

Lees meer