Wat is de waarde van het project?

Om een aantal redenen is meedoen aan Zonnepark de Grift waardevol. Je draagt met de aanschaf van Zonaandelen bij aan meer lokale, duurzame energie. De opbrengsten uit de stroomverkoop blijven in de regio. Met het zonnepark stimuleren we de lokale economie. En als je investeert in Zonaandelen heb je recht op een eerlijk rendement.

Delen in de opbrengst
Met een Zonaandeel deel je in de opbrengst van Zonnepark de Grift. Omdat het niet om een lening gaat krijg je je inleg niet terug en ontvang je geen rente. Wel heb je recht op uitkering. Zonaandelen zijn aandelen in het eigen vermogen van Energiecoöperatie WPN met een bijzonder uitkeringsrecht. Per Zonaandeel (50 euro) heb je recht op doorbetaling van maximaal 85 euro van de uitkeringen die de coöperatie uit het zonnepark ontvangt. Met de inleg van 50 euro verdien je volgens de prognose dus in totaal zo’n 35 euro per Zonaandeel.

De uitkering op een Zonaandeel kan per jaar variëren. De hoogte is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid zonne-uren. De totale opbrengst hangt ook af van de looptijd van het zonnepark. Hoe langer het project energie opwekt, hoe meer opbrengst. De looptijd van het zonnepark is naar verwachting twintig jaar. De uitkering die uitkomt boven de 85 euro per Zonaandeel (bij inleg 50 euro) is bestemd voor het Fonds Duurzame Energie Nijmegen.

Participatievoorwaarden en informatiebrochure
Het participatievoorstel voor Zonnepark de Grift is in april 2021 door de leden goedgekeurd. Deze voorwaarden zijn onderdeel van een informatiebrochure waarin ook de procedure, verwachte rendementen en risico’s worden toegelicht. Bij de uitnodiging om in te schrijven voor Zonaandelen ontvangen alle leden en donateurs deze informatiebrochure. Op basis van de informatie in de brochure bepaal je dan als lid / donateur of en voor hoeveel Zonaandelen je wilt inschrijven.

Fonds Duurzame Energie Nijmegen
Het rendement op de investering is voor de coöperatie meer dan alleen financieel rendement. Energiecoöperatie WPN wil bijdragen aan het omschakelen naar een duurzame energievoorziening in Nijmegen. De coöperatie reserveert daarom een deel van het rendement van het zonnepark voor het Fonds Duurzame Energie Nijmegen. Voor Windpark Nijmegen-Betuwe wordt het rendement tot 7% uitgekeerd aan deelnemers en daarboven 50-50 verdeeld tussen deelnemers en het fonds. Voor het zonnepark is in de participatievoorwaarden opgenomen dat het rendement dat uitkomt boven de 85 euro per Zonaandeel (bij inleg 50 euro) bestemd is voor dit fonds. Wind- en zonaandeelhouders zijn lid van de coöperatie en kunnen meebeslissen over nieuwe energieprojecten.