Wat is de waarde van het project?

Om een aantal redenen is meedoen aan Zonnepark de Grift waardevol. Je draagt met je investering bij aan meer lokale, duurzame energie. De opbrengsten uit de stroomverkoop blijven in de regio. Met het zonnepark stimuleren we de lokale economie. En als je investeert in Zonaandelen heb je recht op een eerlijk rendement.

Delen in de opbrengst
Met een Zonaandeel deel je in de opbrengst van het Zonnepark. Deelnemers ontvangen rendement op hun inleg. Het rendement op een Zonaandeel kan per jaar variëren. De hoogte is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid zonne-uren. De totale opbrengst hangt ook af van de looptijd van het zonnepark. Hoe langer het project energie opwekt, hoe meer opbrengst. De looptijd van het zonnepark is minimaal 20 jaar met een uitloop naar 25 jaar. De eerste jaren verwachten we nog geen of slechts een kleine rendementsuitkering te kunnen doen, onder meer omdat de investeringskosten dan nog zwaar drukken. 

Participatievoorwaarden en informatiebrochure
De participatievoorwaarden voor Zonnepark de Grift worden de komende maanden definitief gemaakt. Deze voorwaarden worden onderdeel van een informatiebrochure waarin ook de procedure, verwachte rendementen en risico’s worden toegelicht. We verwachten dat we de participatievoorwaarden begin 2021 ter goedkeuring aan de leden kunnen voorleggen. Bij de uitnodiging om in te schrijven voor Zonaandelen ontvangen alle leden en donateurs deze informatiebrochure. Op basis van de informatie in de brochure bepaal je dan als lid / donateur of en voor hoeveel Zonaandelen je wilt inschrijven.

Fonds Duurzame Energie Nijmegen
Het rendement op de investering is voor ons meer dan alleen financieel rendement. Energiecoöperatie WPN wil bijdragen aan het omschakelen naar een duurzame energievoorziening in Nijmegen. De coöperatie reserveert daarom een deel van het rendement van het zonnepark voor het Fonds Duurzame Energie Nijmegen. Het rendement wordt tot een bepaald percentage (nog te bepalen) uitgekeerd aan Zonaandeelhouders en daarboven 50-50 verdeeld tussen Zonaandeelhouders en het fonds.