Wat is een Zonaandeel?

Om eigen vermogen bij elkaar te krijgen geeft Energiecoöperatie WPN Zonaandelen uit. Een Zonaandeel is een participatie in het zonnepark. Je kunt een of meerdere participaties aanschaffen. Je inleg is een aandeel in het project: Je koopt een stukje zonnepark. Je inleg krijg je daarom niet terug, in plaats daarvan levert je investering rendement op. Op je inleg ontvang je gedurende de looptijd van het project (naar verwachting 20 jaar) rendement.

Zonaandelen kosten 50 euro per stuk. Met de aanschaf van 1 Zonaandeel kun je al meedoen. Het maximale aantal Zonaandelen waarvoor je kunt inschrijven is 260.

Als we in totaal €1 miljoen investeren worden we samen eigenaar van zonnepark de Grift. Als mede-eigenaar ontvang je rendement, heb je zeggenschap over de opbrengst van de stroomverkoop en beslis je mee over toekomstige projecten. Je draagt bij aan de lokale energietransitie door je eigen stad duurzamer te maken.

Onder voorbehoud
De voorwaarden voor deelname zijn nog onder voorbehoud. Energiecoöperatie WPN werkt het participatieplan verder uit. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt het plan ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De datum van de ALV is nog niet bekend.