Wat is de waarde van een Zonaandeel de Grift?

Waarde bij uitgifte

Bij uitgifte in 2021 kostten de Zonaandelen de Grift € 50 per stuk.

Administratieve boekwaarde

Elk jaar stelt Energiecoöperatie WPN (statutair coöperatie WindpowerNijmegen U.A.) de waarde van een Zonaandeel vast, ten bate van de inkomstenbelasting van de leden. Alle leden ontvangen jaarlijks voor 1 maart per e-mail een waardestaat met daarin de waarde van hun Zonaandelen de Grift voor de aangifte inkomstenbelasting.

Deze waarde is een administratieve boekwaarde van de Zonaandelen, die afhankelijk is van de waarde van Zonnepark de Grift BV. Gedurende het jaar loopt de waarde op met de behaalde winst uit de productie van energie. Op het moment dat de winst wordt uitgekeerd aan de coöperatie (rond de zomer een jaar later) daalt de waarde met het uitgekeerde bedrag. Als de uitkering in een jaar hoger is dan het behaalde resultaat dat jaar, daalt de waarde. En andersom geldt ook: als de uitkering in een jaar lager is dan het behaalde resultaat dat jaar, stijgt de waarde. Uiteindelijk zal de waarde van het Zonnepark en dus van de Zonaandelen, gedurende de technische levensduur van het park na 20 jaar naar nul dalen. Dit omdat het Zonnepark in 20 jaar wordt afgeschreven en alle opbrengsten worden uitgekeerd.

Tabel: Overzicht waarde Nijmeegse Zonaandelen

Marktwaarde

De boekwaarde is niet hetzelfde als de marktwaarde van de Zonaandelen, de waarde bij verkoop of overname van Zonaandelen. De marktwaarde wordt bepaald door vraag en aanbod en kun je inschatten op basis van de nog te verwachte kasstromen uit Zonnepark de Grift (voor meer informatie zie Informatiebrochure Zonnepark de Grift). Energiecoöperatie WPN doet geen uitspraken over de marktwaarde van de Zonaandelen.