Kan ik Zonaandelen overdragen?

Zonaandelen kunnen alleen worden overgedragen aan andere leden. Wie Zonaandelen wil overdragen, moet een ander lid bereid vinden om die participatie(s) over te nemen. Als een niet-lid participaties wil overnemen, dan kan dat onder gelijktijdige inschrijving als lid. Bij de aanvraag voor overdracht doet de ontvanger dan het gelijktijdige verzoek om inschrijving als lid.

Aan het overdragen zijn transactiekosten verbonden. Meer informatie over overdracht lees je in artikel 7 van de participatievoorwaarden.

Energiecoöperatie WPN faciliteert verkoop door vraag en aanbod inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door hiervoor een plek op de website in te richten. Energiecoöperatie WPN speelt geen rol in de bepaling van de waarde en neemt geen participaties terug.

Hoe kan ik Zonaandelen de Grift overdragen?

Om Zonaandelen over te dragen kan een deelnemer via info@energiecooperatiewpn.nl een aanvraag doen. De deelnemer vermeldt in deze aanvraag:

  1. Zijn/haar eigen naam (roepnaam, voorletters en achternaam), adresgegevens, geboortedatum, lidmaatschapsnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
  2. De naam (roepnaam, voorletters, achternaam), adresgegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar.
  3. Het aantal Zonaandelen dat hij/zij wil overdragen tegen welke prijs per aandeel.
  4. Indien de beoogde nieuwe eigenaar een minderjarige is: ook de naam (roepnaam, voorletters, achternaam), adresgegevens en e-mailadres van de wettelijk vertegenwoordiger.

Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de beoogde nieuwe eigenaar een factuur van €25 voor de transactiekosten en een factuur voor de overeenkomen prijs voor de Zonaandelen.

Na betaling van de transactiekosten en factuur voor de Zonaandelen, wordt de nieuwe eigenaar ingeschreven in het participatieregister. De nieuwe eigenaar wordt automatisch lid van onze coöperatie, voor zover hij/zij dat nog niet was.

Het lid dat de Zonaandelen heeft overgedragen ontvangt hierna een bevestiging van de wijzigingen en het overeengekomen (en door de nieuwe eigenaar betaalde) bedrag wordt overgemaakt naar zijn / haar bankrekening.

Indien het lid na overdracht van de Zonaandelen geen aandelen meer in bezit heeft, wijzigt de status van dit lid naar donateur. Als donateur blijf je betrokken bij de coöperatie, maar heb je op Algemene Ledenvergaderingen geen stemrecht. Voor meer informatie verwijzen we naar het Huishoudelijk Reglement.

Meer informatie over Zonaandelen en de bijbehorende voorwaarden lees je in de informatiebrochure Zonnepark de Grift.