Kan ik Zonaandelen overdragen?

Zonaandelen kunnen alleen worden overgedragen aan andere leden. Wie Zonaandelen wil overdragen, moet een ander lid bereid vinden om die participatie(s) over te nemen. Als een niet-lid participaties wil overnemen, dan kan dat onder gelijktijdige inschrijving als lid. Bij de aanvraag voor overdracht doet de ontvanger dan het gelijktijdige verzoek om inschrijving als lid.

Aan het overdragen zijn transactiekosten verbonden. Meer informatie over overdracht lees je in artikel 7 van de participatievoorwaarden.

Energiecoöperatie WPN faciliteert verkoop door vraag en aanbod inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door hiervoor een plek op de website in te richten. Energiecoöperatie WPN speelt geen rol in de bepaling van de waarde en neemt geen participaties terug.