Hoe worden de Zonaandelen toegekend?

Bij overinschrijving verdelen we de beschikbare Zonaandelen in ronden over alle inschrijvers die voor toekenning in aanmerking komen tot maximaal het aantal van ieders inschrijving.

  • In de 1e ronde wordt één Zonaandeel toebedeeld aan elke inschrijver.
  • In de 2e ronde wordt aan de inschrijvers die voor ten minste twee Zonaandelen hebben ingeschreven, een tweede Zonaandeel toebedeeld.
  • In de 3e ronde wordt aan de inschrijvers die voor ten minste drie Zonaandelen hebben ingeschreven, dan een derde Zonaandeel toebedeeld, enzovoorts.
  • De volledige procedure van toekenning van Zonaandelen is beschreven in artikel 5 van de participatievoorwaarden.