Welke invloed heeft het zonnepark op de biodiversiteit?

Het Zonnepark de Grift zal minimaal een decennium op deze locatie aanwezig zijn. Gevolg is dat de bodem rondom en onder de zonnepanelen zal veranderen. Een mogelijk gevolg is dat er meer natuur ontstaat door verschillende microklimaten.  

ECN (Energy Centre of the Netherlands) onderzoekt in samenwerking met diverse partners hoe zonneparken kunnen worden ingepast met positieve impact op het landschap (beleving, natuurwaarde en biodiversiteit). Bron: https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/hoe-krijgt-grootschalige-zon-pv-op-een-mooie-manier-plek-in-onze-leefomgeving/   

De gestelde vragen in dit onderzoek zijn bijvoorbeeld: hoe kun je zonnepanelen op een speelse manier in het landschap passen? Wat zijn de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik? Wat is de impact van een zonnepark op de biodiversiteit in aantallen planten en dieren? 

Wiek-II heeft de intentie om contact op te nemen en zo mogelijk aan te sluiten bij dit onderzoek of het Zonnepark als proeflocatie aan te bieden. In ieder geval zullen we het onderzoek dat wordt gedaan volgen en zo mogelijk aan- en inpassingen van het Zonnepark doen om te zorgen dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met biodiversiteit.