Welke invloed heeft het zonnepark op de biodiversiteit?

In het ontwerp van het park is rekening gehouden met het thema biodiversiteit. Het streven is de biodiversiteit waar mogelijk te versterken. Daarom worden langs de niet hoofdwatergangen (zogenoemde B en C watergangen) op de percelen natuurvriendelijke schuine oevers aangelegd. Deze oevers worden drassig en zorgen voor een onderkomen voor de vissoort ‘modderkruiper’. Deze modderkruiper is een stamsoort die ook weer andere soorten aantrekt. Dit past ook bij de visie van de gemeente Nijmegen om in het buitengebied te zorgen voor meer natuurcorridors.

Langs de randen van het zonnepark komt een deel met vlechtheggen (houtwallen) en er worden diverse kruidensoorten gezaaid. Daarnaast levert het zonnepark een onderzoeksbijdrage door deelname aan een langjarig onderzoeksprogramma van de Wageningen Universiteit. In dit onderzoeksprogramma wordt het effect van verschillende zonneparken op diverse bodemtypes onderzocht. De ontwikkeling van de grond in deze zonneparken, waaronder dus ook Zonnepark de Grift, wordt systematisch gemonitord om langjarige effecten te kunnen meten en onderzoeken.