Wordt rekening gehouden met archeologie bij de bouw van het zonnepark?

Ja, de bodem op deze plek is wat archeologie betreft waarschijnlijk waardevol

Lees meer

Welke invloed heeft het zonnepark op de biodiversiteit?

De kans bestaat dat er, doordat de bodem verandert, meer natuur zal ontstaan.

Lees meer