Vraag en aanbod Zonaandelen de Grift

Wil je Zonaandelen de Grift aanbieden of zou je graag Zonaandelen willen overnemen? Mail dan naar info@energiecooperatiewpn.nl. We plaatsen je aanbod of vraag op deze website.
Onderstaand vind je meer informatie over de regels omtrent het overdragen en hoe je de overdracht van Zonaandelen kunt regelen.

Meer informatie over de Zonaandelen en de bijbehorende voorwaarden lees je in de informatiebrochure Zonnepark de Grift.
Meer informatie over de administratieve en boekwaarde van Zonaandelen de Grift lees je op de pagina ‘Wat is de waarde van een Zonaandeel de Grift?
NB. Zonaandelen de Grift zijn niet onderhevig aan AFM-toezicht. De AFM controleert niet vooraf of de informatie over de belegging juist, niet-misleidend en volledig is. De AFM kan bij misstanden wel achteraf optreden.

Aanbod Zonaandelen de Grift

Onderstaande personen hebben Zonaandelen beschikbaar ter overname.

Vraag naar Zonaandelen de Grift

Onderstaande personen zijn geïnteresseerd in overname van Zonaandelen.

 

Overdraagbaarheid Zonaandelen de Grift
(ofwel participaties in Zonnepark de Grift)

Conform participatievoorwaarden Zonnepark de Grift (artikel 7), zie participatievoorwaarden.

  1. Zonaandelen zijn overdraagbaar aan Leden van Energiecoöperatie WPN.
  2. Overdracht van Zonaandelen wordt aangevraagd middels een door Energiecoöperatie WPN daartoe beschikbaar te stellen formulier.
  3. Overdracht vereist medewerking van Energiecoöperatie WPN. Energiecoöperatie WPN zal deze medewerking niet op onredelijke grond onthouden.
  4. Energiecoöperatie WPN is bevoegd voor overdracht redelijke kosten in rekening te brengen. Een bedrag van 25 euro per transactie wordt daarbij als redelijk geacht. Indien de werkelijke uitvoeringskosten hoger zijn kunnen die hogere kosten in rekening worden gebracht.
  5. Energiecoöperatie WPN is bevoegd de kosten bedoeld in het vorige lid te verrekenen
    met hetgeen ze ingevolge de overgedragen Zonaandelen verschuldigd is.

Hoe draag je Zonaandelen de Grift over aan een nieuwe eigenaar?
Lees de procedure.