Promoteam Zonnepark de Grift

Begin april starten we als coöperatie de campagne voor Zonnepark de Grift. Voor deze campagne zoeken we leden en donateurs die het leuk vinden om te helpen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld het verspreiden van posters, het bemensen van een standje op een bijeenkomst, hand- en spandiensten bij bijeenkomsten.

Als je je opgeeft, nemen we medio februari / begin maart contact met je op om te kijken wat je zou willen doen voor het promoteam.
Je aanmelding verplicht je tot niets. Je geeft alleen aan dat je denkt zin en tijd te hebben om te helpen ons nieuwe project tot een succes te maken.

Aanmelding promoteam Zonnepark de Grift