Nieuws

coöperatie

Terugblik ALV 16 december

De laatste ALV van 2019, op 16 december in cultuurcentrum Brebl, was met meer dan 100 aanwezige leden en donateurs opnieuw druk bezocht. Een korte terugblik, voor wie het heeft gemist.

Zonnepark de Grift krijgt SDE+ subsidie
Zonnepark de Grift

Beroep tegen zonnepark ongegrond verklaard

Goed nieuws voor ons zonnepark. De rechter verklaart het beroep dat een buurtbewoner tegen de komst van Zonnepark de Grift aantekende ongegrond. De bouwvergunning blijft daarmee in stand en we kunnen verder met de voorbereidingen.

windpark nijmegen betuwe
Zonnepark de Grift

Beroep tegen komst Zonnepark de Grift

Een inwoner uit Oosterhout heeft beroep aangetekend tegen de komst van Zonnepark de Grift. De zaak diende donderdag 28 november bij de bestuursrechter in Arnhem.

Zonnepark de Grift

Start inschrijving Zonaandelen uitgesteld

Van ons oorspronkelijke plan om de inschrijving voor Zonaandelen voor Zonnepark de Grift in september te starten zijn we afgeweken. De coöperatie zoekt nu naar een nieuw, geschikt moment. Een aantal zaken speelt hierbij mee.

Zonnepark de Grift

Ingrid Kerkvliet: kritisch en idealistisch

Ingrid Kerkvliet is lid van de coöperatie vanaf het prille begin. Als echte groene burger omarmde ze het windpark vanuit idealisme. Ook het zonnepark krijgt, na wat wikken en wegen, haar zegen.

Zonnepark de Grift

Linda IJmker promoot zonnepark op rollerskates

Linda IJmker is als vrijwilliger actief voor Windpark Nijmegen-Betuwe. Ze figureert op haar rollerskates in een promotiefilmpje en op foto’s voor de publiciteitscampagne voor Zonnepark De Grift.

Zonnepark de Grift

SDE+subsidie voor Zonnepark de Grift

Met de toekenning van SDE+-subsidie is een nieuwe mijlpaal bereikt in de projectvoorbereiding van Zonnepark de Grift.

Zonnepark de Grift

Vrijwilligers gezocht voor publieksdag Zonnepark de Grift

Voor de organisatie van het Energiecircus zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen op zondag 15 september. Wil jij je -in het circus- inzetten om Zonnepark de Grift te promoten? Kijk hier wat je kan doen.

Illustratie van het toekomstige energielandschap op de Grift waar energie uit zon, wind en zelfs warmte gecombineerd kunnen gaan worden.
techniek

Innovatiebijdrage voor Energielandschap de Grift

In het plan voor Energielandschap de Grift komen windmolens, zonnepanelen en opslag van energie op één plek samen. De Rijksoverheid gaat een innovatie-bijdrage te leveren om dit plan verder te ontwikkelen. Met deze subsidie krijgen de kansen op succes een flinke boost. Falco Pieters is namens Stichting Wiek-II betrokken bij de ontwikkeling van het energielandschap.

coöperatie

WindpowerNijmegen en de RES

In de Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem-Nijmegen werken overheden samen om de klimaatdoelen van 2030 te halen. De energiecoöperaties in de regio, waaronder WindpowerNijmegen, hebben daarbij een belangrijke rol. Hoe dragen inwoners bij aan verandering?