Word lid of donateur

Lid of donateur worden

Leden en donateurs van coöperatie WindpowerNijmegen kunnen als eerste inschrijven voor deelname in Zonnepark de Grift (verwachte start inschrijving voorjaar 2019). Voor nieuwkomers geldt dat om mee te doen aan Zonnepark de Grift een donateurschap volstaat. Heb je windaandelen in Windpark Nijmegen-Betuwe, dan kun je uiteraard straks ook als eerste meedoen met Zonnepark de Grift.

Aanmelden als lid

Volwaardig lid, met stemrecht, ben je als je eigenaar bent (geworden) van een participatie in een van onze projecten. Heb je geen participatie en wil je toch stemrecht? Het is op elk moment mogelijk om voor €50 een algemene participatie aan te schaffen. Als eigenaar van een algemene participatie ben je volwaardig lid. Het aanschaffen van een algemene participatie kan wenselijk zijn op het moment dat de coöperatie voorlopig geen projectparticipaties uitgeeft. Om mee te doen aan Zonnepark de Grift is het aanschaffen van een algemene participatie niet nodig.

Meld je aan als lid van coöperatie WindpowerNijmegen, voor eenmalig € 25 + €50 voor een algemene participatie. Leden hebben stemrecht, ontvangen de nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor alle bijeenkomsten van WindpowerNijmegen.

Ik meld me aan als:

 

Aanmelden als donateur

Meld je aan als donateur van coöperatie WindpowerNijmegen, voor eenmalig € 25. Donateurs ontvangen de nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor alle bijeenkomsten van WindpowerNijmegen, maar hebben geen stemrecht.

Ik meld me aan als:

 

Onderstaand overzicht geeft aan welke rechten je hebt als donateur, houder van een algemene participatie en houder van een windaandeel.

 

  Donateur Houder algemene participatie Houder windaandeel Overig
Kan nieuwsbrief ontvangen
Betaalt eenmalig 25 euro contributie
Mag de ALV* van coöperatie Windpower Nijmegen bezoeken
Mag zich actief inzetten voor de coöperatie in werkgroepen
Mag zitting nemen in de kascommissie
Is lid van coöperatie Windpower Nijmegen
Heeft stemrecht tijdens de ALV
Mag inschrijven voor zonneparticipaties

*ALV = Algemene Leden Vergadering waar besluiten over de coöperatie worden genomen

Meer informatie vind je in het Algemeen Participatiereglement en de Statuten Coöperatie WindpowerNijmegen (beide vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering 4 juni 2018).

Meer informatie of vragen?

Stuur een mail aan info@windparknijmegenbetuwe.nl.