Word lid of donateur

Lid of donateur worden

Leden en donateurs van coöperatie WindpowerNijmegen kunnen als eerste inschrijven voor deelname in Zonnepark de Grift (verwachte start inschrijving september/oktober 2019). Voor nieuwkomers geldt dat om mee te doen aan Zonnepark de Grift een donateurschap volstaat. Heb je windaandelen in Windpark Nijmegen-Betuwe, dan kun je uiteraard straks ook als eerste meedoen met Zonnepark de Grift.

Aanmelden als lid
Volwaardig lid, met stemrecht, ben je als je eigenaar bent (geworden) van een participatie in een van onze projecten. Heb je geen participatie en wil je toch lid worden? Het is op elk moment mogelijk om voor €50 een algemene participatie aan te schaffen. Als eigenaar van een algemene participatie ben je volwaardig lid.

Meld je aan als lid van coöperatie WindpowerNijmegen, voor eenmalig € 25 + €50 voor een algemene participatie. Leden hebben stemrecht, ontvangen de nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor alle bijeenkomsten van WindpowerNijmegen.

Ik meld me aan als:

Lid worden niet noodzakelijk om mee te doen met Zonnepark de Grift
Om mee te doen aan Zonnepark de Grift, word je lid of donateur van onze coöperatie. Het is het niet noodzakelijk om lid te worden en een algemene participatie aan te schaffen, maar het kan wel. Als je alvast lid wordt, voordat de Zondelen beschikbaar zijn, heb je stemrecht op onze Algemene Leden Vergadering.

Inwisselen algemene participatie voor een Zondeel
Als je een algemene participatie in coöperatie WindpowerNijmegen hebt, kun je deze ten tijde van de inschrijving voor Zondelen in Zonnepark de Grift, inwisselen voor een (deel van een) Zondeel.

Aanmelden als donateur
Meld je aan als donateur van coöperatie WindpowerNijmegen, voor eenmalig € 25.
Donateurs ontvangen de nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor alle bijeenkomsten van WindpowerNijmegen, maar hebben geen stemrecht. Donateurs kunnen ook inschrijven voor participaties in projecten van de coöperatie (bv. het eerstvolgende project Zonnepark de Grift).

Ik meld me aan als:


Overzicht verschillen donateurschap en lidmaatschap
Wanneer je houder bent van een algemene participatie in onze coöperatie of van een participatie in een van onze projecten, ben je lid van onze coöperatie. Onderstaand overzicht geeft aan welke rechten je hebt als donateur, houder van een algemene participatie en houder van een windaandeel.

  Donateur Lid & houder algemene participatie Lid & houder windaandeel Overig
Kan nieuwsbrief ontvangen
Betaalt eenmalig 25 euro contributie
Mag de ALV* van coöperatie Windpower Nijmegen bezoeken
Mag zich actief inzetten voor de coöperatie in werkgroepen
Mag zitting nemen in de kascommissie
Is lid van coöperatie Windpower Nijmegen
Heeft stemrecht tijdens de ALV
Mag inschrijven voor Zondelen Zonnepark de Grift

*ALV = Algemene Leden Vergadering waar besluiten over de coöperatie worden genomen.

Meer informatie vind je in het Algemeen Participatiereglement en de Statuten Coöperatie WindpowerNijmegen (beide vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering 4 juni 2018).

Deel de zon

Doe een lidmaatschap en Zondeel cadeau
Een lidmaatschap geef je cadeau voor 75€. Dit bedrag bestaat uit de eenmalige contributie en een algemene participatie in coöperatie WindpowerNijmegen. De algemene participatie wordt aan het eind van de inschrijfperiode van Zonnepark de Grift omgezet in een Zondeel.

Geef een donateurschap cadeau
Een donateurschap geef je cadeau voor 25€. Dit bedrag bestaat uit eenmalige contributie. Wie donateur is, ontvangt in het najaar een uitnodiging om als eerste in te schrijven voor Zonnepark de Grift.

Hoe werkt het?
Wil je een lidmaatschap of donateurschap cadeau geven? Print dan onze cadeaubon en stop deze in een envelop of cadeauverpakking samen met het bedrag (contact 25€ of 75€). Of stuur de cadeaubon digitaal door en maak het bedrag over op de rekening van de ontvanger. Download hier de cadeaubon-lidmaatschap of cadeaubon-donateur.

De ontvanger van de cadeaubon schrijft zelf in voor het donateurschap of lidmaatschap via www.zonneparkdegrift.nl/meedoen

Meer informatie of vragen?

Stuur een mail aan info@windpowernijmegen.nl.