zpg

Warm welkom voor nieuwe donateurs

Nieuwe donateurs die zich de afgelopen weken hebben aangemeld bij WindpowerNijmegen heten we van harte welkom.

Een hartelijk welkom voor alle nieuwe donateurs!

Als donateur doe je straks mee met Zonnepark de Grift, het eerste Nijmeegse zonnepark van burgers. Het nieuwe zonnepark is, na Windpark Nijmegen-Betuwe het tweede grote project van coöperatie WindpowerNijmegen. En, net als het windpark, wordt het eigendom van inwoners. Als mede-eigenaren hebben we straks samen de regie over onze eigen, Nijmeegse energie. Samen staan we sterk en maken we onze stad duurzaam. Met jouw aanmelding draag je daaraan bij!

Zelf energie opwekken

Als het lukt om samen €1 miljoen bij elkaar te brengen worden we eigenaar van het zonnepark. In dat geval krijgen we zeggenschap over de opbrengsten uit de stroomverkoop. Net als bij het windpark delen we de opbrengst met elkaar. De winst van het project vloeit zo niet weg, maar blijft dichtbij huis.

Energielandschap van de toekomst

Zonnepark de Grift maakt onderdeel uit van Energielandschap De Grift. De beschikbare grond rondom de windmolens gebruiken we optimaal om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, met nieuwe technieken. Zo gaat de door zon en wind opgewekte stroom straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Samen bouwen we aan het energielandschap van de toekomst.

Graag komen we je tegen bij de welkomstborrel op 1 september of de Algemene Ledenvergadering op 17 september.

 

Deel dit bericht