ALV WindpowerNijmegen

Nieuwe naam: Energiecoöperatie WPN

Nu onze coöperatie zich richt op wind én zon dekt de naam WindpowerNijmegen niet langer de lading. Tijdens de ALV op 13 juni werd een aantal nieuwe namen in stemming gebracht. De leden kozen voor de naam Energiecoöperatie WPN.

Inhoudelijke toelichting door Yvonne Keijzers (bestuurslid WPN en lid van de werkgroep)

Naar aanleiding van de vorige ALV is een werkgroep gevormd voor een nieuwe naam. Er werd namelijk gesteld dat de huidige naam de lading niet meer dekt  in verband met de komst van het zonnepark. Mensen raken verward door de verschillende gehanteerde namen. Een nieuwe naam moest daar verandering in brengen. De werkgroep stelde bovendien een aantal eisen aan de nieuwe naam: het moet passen bij de verbreding van de activiteiten, nieuwe doelgroepen aanspreken én gemakkelijk vindbaar zijn op internet, met een gemakkelijke domeinnaam. Dit impliceert ook dat er een  goede domeinnaam voor moet zijn.

In de werkgroep zijn veel namen de revue gepasseerd, waaronder eerder voorgestelde namen. Na intensieve brainstorms kwam de werkgroep met  twee namen: COENkracht (Coöperatie Energie Nijmegen) en Keizerkracht.

Stemming

Beide namen zijn in stemming gebracht tijdens de ALV op 13 juni, maar kregen niet de tweederde meerderheid die nodig is voor  een statutenwijziging. Vervolgens is er gestemd over een handelsnaam. Voor het principe was wel een meerderheid, maar de voorgestelde namen haalden ook dit keer niet het benodigde aantal stemmen.

Duidelijk, maar ook teleurstellend, zowel voor de werkgroep als het bestuur, was dat beide voorgestelde namen niet konden rekenen op het gewenste draagvlak. Dit ondanks het gedegen voorwerk van de werkgroep. Dit is altijd een risico bij het doen van voorstellen aan de ALV, maar gezien de opdracht in de ALV van januari was het een grote tegenvaller. Ook voor het bestuur.

Energiecoöperatie WPN

Normaal is de consequentie dat dan de huidige naam gehandhaafd blijft. We waren niet van plan, en hebben ook geen gehoor gegeven aan suggesties om heel andere namen in stemming te brengen. Echter, omdat  het merendeel van de aanwezigen, zoals bleek uit de reacties, de discussie wilde afronden en de voorgestelde alternatieve handelsnaam nauwelijks afwijkt van de huidige naam hebben we de naam Energiecoöperatie WPN toch in stemming gebracht. Die is met een grote meerderheid aangenomen. Het gaat hierbij  om een uitbreiding van de huidige naam: Energiecoöperatie WPN in plaats van Coöperatie WPN.

We hadden deze situatie niet verwacht en omdat de reglementen niet duidelijk voorzien in hoe met een dergelijke impasse moet worden omgegaan, zal het bestuur voortaan in voorkomende situaties een schorsing inlassen om zich te beraden.

De gekozen naam is definitief en zal als zodanig worden gebruikt. De merknamen Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift blijven als zodanig gehandhaafd. Er zal binnenkort gewerkt worden aan een logo en een website voor Energiecoöperatie WPN.

Er is naar de leden die hebben gereageerd naar aanleiding van de ALV een reactie gestuurd. Ook de leden van de werkgroep ontvingen een bedankmail met toelichting van het bestuur.

De nieuwe naam gaan we na afloop van de campagne voor Zonnepark de Grift, vanaf oktober/november actief gebruiken.

Deel dit bericht