Coöperatie

WindpowerNijmegen is de coöperatie achter Zonnepark de Grift. Het is een coöperatie door en voor burgers. De coöperatie neemt het heft in eigen handen door zélf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Burgers leveren zo een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van hun eigen omgeving.

Met het realiseren van Windpark Nijmegen-Betuwe in 2016 is een eerste belangrijke mijlpaal bereikt. Ruim 1.000 leden van WindpowerNijmegen hebben geïnvesteerd in windaandelen en zijn daarmee samen eigenaar van het windpark geworden. Het windpark is pas een begin. De coöperatie wil nog veel meer mooie, duurzame energieprojecten voor én door burgers in Nijmegen en omgeving realiseren. Te beginnen met Zonnepark de Grift!

Doe mee, denk mee!

Ook jij kunt meedoen, door lid of donateur te worden.
Lees meer over het lidmaatschap en donateurschap of meld je direct aan.

Bestuur

Het bestuur van WindpowerNijmegen bestaat uit kundige en gedreven mensen uit Nijmegen en omgeving.
Een introductie van de bestuursleden vind je op de site van Windpark Nijmegen-Betuwe.

Koers: verbreding van activiteiten

WindpowerNijmegen wil een bijdrage leveren aan de lokale energietransitie. Kernwoorden daarbij zijn samen en duurzaam. Nu Windpark Nijmegen-Betuwe is gerealiseerd wil de coöperatie verder, door haar activiteiten te verbreden. WindpowerNijmegen gaat meer duurzame energieprojecten op stads- en regioniveau opzetten. Ook wil de coöperatie projecten op wijk- en buurtniveau stimuleren door actieve burgers in de stad te ondersteunen bij hun lokale energie-initiatieven.

Integriteitscommissie

Een integriteitscommissie ziet toe op de juiste naleving van de gedragscode van de coöperatie. Deze gedragscode heeft als doel om de integriteit en de goede reputatie van de coöperatie te bevorderen en te beschermen. Lees hier meer over wat de commissie doet en hoe je met hen in contact komt.

Documenten coöperatie en stichting

Oprichtingsakte Coöperatie WindpowerNijmegen
Oprichtingsakte Stichting Wiek-II
Statuten Coöperatie WindpowerNijmegen (januari 2019)
Algemeen participatiereglement Coöperatie WindpowerNijmegen
Huishoudelijk reglement Coöperatie WindpowerNijmegen (juni 2018)
Vragen-en-klachtenprocedure-WPN
Privacyverklaring Coöperatie WindpowerNijmegen