Laatste panelen gelegd

Deze week worden de laatste van de ruim 11.000 zonnepanelen van Zonnepark de Grift op hun plek gelegd. Ook liggen er al veel stroomkabels, die binnenkort worden aangesloten. De bouw gaat daarmee de eindfase in. Naar verwachting kan het zonnepark in december getest worden. De oplevering volgt in het eerste kwartaal van 2022. Naast de wind wekt dan ook de zon duurzame energie op op de Griftdijk!

Zonnepark de Grift is na Windpark Nijmegen-Betuwe het tweede grote energieproject van Energiecoöperatie WPN. Het zonnepark is eigendom van inwoners van Nijmegen en omgeving. 

Primeur: één kabel voor wind en zon

De bouw van Zonnepark de Grift vordert gestaag. Bijna alle ruim 11.000 panelen liggen inmiddels op hun plek. Maar voor het zonnepark in december testklaar is moet er nog het een ander gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het aansluiten van de stroomkabels. Een precies werkje. Niet alleen moeten alle panelen met elkaar worden verbonden, ook komt er een kabel van het zonnepark naar het windpark. Vooral dat laatste is nog niet vaak gedaan. Hoe spannend gaat dit nog worden? We vragen het zonneparkdirecteur Pim de Ridder van Wiek-II.

Tussen het zonnepark en windpark komt een middenspanningskabel te liggen. Met deze kabel gaat de stroom van het zonnepark naar het windpark. Via de al bestaande aansluiting van het windpark komt de zonnestroom vervolgens uit op het openbare netwerk. Deze techniek heet cable pooling. ‘Voor het zonnepark hebben we dus geen eigen netaansluiting nodig’, vertelt Pim. ‘Dat scheelt een hoop geld en veel tijd, want tegenwoordig is het vaak jaren wachten tot de netbeheerder in een aansluiting kan voorzien. Het stroomnet zit op veel plekken vol. Een ander voordeel is dat we de kabel optimaal benutten. Als het flink waait is het vaak niet zo zonnig en andersom. Ons aanbod van stroom aan het netwerk wordt zo stabieler, we kunnen er meer van op aan.’

Primeur

Het delen van één kabel klinkt eigenlijk best logisch. Toch is het een primeur in onze regio, aldus Pim. ‘Hoe het in de praktijk precies werkt is nog niet bekend. Het was daarom ook niet zomaar geregeld. De vereiste juridische en financiële voorbereiding was fors. Maar alles is inmiddels rond.’ En nu komt er dus een spannend moment aan: gaat de techniek inderdaad werken?

Speciale computer

‘De aansluiting van ons windpark kan maximaal 10MW aan’, vertelt Pim. ‘Als de zon flink schijnt én het hard waait tegelijk kan het zijn dat we meer stroom opwekken. Op dat moment moeten we voorkomen dat de stop doorslaat. Dat is nu onze eerste zorg, want als dat gebeurt kost dit zo een paar dagen productie. Om dit te bewaken hebben we een speciale computer gebouwd, die we DgD hebben gedoopt. Die geeft signalen als de productie boven de 10MW uit dreigt te komen. Deze DgD koesteren we, het is een onmisbare schakel. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat hij dit kan. We kijken dan ook erg uit naar het eerste testmoment, naar verwachting in december.’

Nieuw energielandschap

‘Van deze DgD wordt straks nog veel meer gevraagd’, zegt Pim. ‘Dit is pas het begin. Wat we de komende tijd willen doen gaat een stuk verder. Zo zijn er plannen, samen met vervoerders in de buurt, voor een laadstation voor vrachtwagens onder molen 5. We moeten dan natuurlijk genoeg stroom afleveren op de juiste plek. De DgD moet dat gaan regelen. Ook werken we aan een batterij om stroom in op te slaan. Dan kunnen we stroom naar het openbare net sturen óf juist naar de batterij. Zo bouwen we een nieuw energielandschap waarin we over zoveel stroom beschikken als we zelf willen. Dat maakt onze marktpositie sterker en biedt nieuwe kansen om zelf in onze energie te voorzien.’ De toekomstige versies van de DgD moeten dit alles gaan aansturen. Genoeg werk aan de winkel dus nog de komende tijd.

Opening

Dan maar weer even terug naar het hier en nu. De financiering voor het zonnepark is rond. Het eigen vermogen is deze zomer met veel enthousiasme door leden van Energiecoöperatie WPN bij elkaar gebracht. De bouw nadert de eindfase. Volgens de planning kan het zonnepark begin volgend jaar in bedrijf. Het ziet er dus behoorlijk ‘zonnig’ uit voor het eerste burgerzonnepark van Nijmegen. Tijd voor een feestje dus? De opening van het zonnepark laten we zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Leden van de coöperatie horen hier binnenkort meer over. 

Bekijk de foto’s van de bouw van Zonnepark de Grift.

Bouw Zonnepark de Grift op stoom

Deze zomer werd in Nijmegen-Noord hard gewerkt aan de bouw van Zonnepark de Grift. ‘We zijn aardig opgeschoten’, zegt Jeroen van Heijningen, projectleider bij hoofdaannemer 100% Zonnig. De fundering van bio-betonplaten is zo goed als klaar. Op deze fundering komt een stalen onderconstructie voor de zonnepanelen. De montage van deze constructie is onlangs van start gegaan. De vaart zit er dus goed in: ‘We verwachten dat we over een maand de eerste zonnepanelen kunnen leggen’, vertelt Jeroen. Intussen begint het Nijmeegse bedrijf Batenburg Installatietechniek al aan het graafwerk voor de kabels. Er komen niet alleen kabels tussen de rijen met panelen, ook komt er een middenspanningskabel tussen het windpark en het zonnepark. De stroom die het zonnepark straks opwekt gaat via de bestaande kabel van het windpark naar het openbare elektriciteitsnet.

Funderingsblokken op de Grift

A-kwaliteit

De 11.648 panelen voor Zonnepark de Grift zijn met 18 zeecontainers vanuit China naar ons land verscheept en staan nu klaar in een Nederlandse opslag. De panelen komen straks gedoseerd naar de Grift om ze vervolgens rij voor rij te monteren. Jeroen is te spreken over de kwaliteit van de lading: ‘Van elke zeecontainer hebben we een representatief aantal panelen laten testen. We weten dat Longi Solar, één van de grootste fabrikanten, zeer goede panelen maakt, maar we weten ook dat er soms kwaliteitsverschillen zijn. Uit de test bleken de zonnepanelen bestemd voor Zonnepark de Grift van A-kwaliteit zijn. Daar zijn we heel blij mee.’ Mooie vooruitzichten dus voor ons zonnepark!

Paneel uit de tester

Testklaar

Als over een paar maanden de panelen op hun plek liggen en de kabels zijn gelegd is het zonnepark testklaar. Jeroen verwacht dat het tegen het einde van dit jaar zover is. De oplevering kan dan, als alles volgens plan verloopt, plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2022.

Lokale bedrijven

Om de plaatselijke economie te stimuleren zijn voor de bouw van Zonnepark de Grift lokale bedrijven aangetrokken. Het Wijchense installatiebedrijf 100% Zonnig is hoofdaannemer en levert en plaatst de panelen. Het aansluiten van de stroomkabels gebeurt door het Nijmeegse bedrijf Batenburg Installatietechniek. Van Wijk grondverzet verzorgt het graafwerk. Ook de regionale dagbesteding Buiten-Zorg is aan de slag gegaan bij het zonnepark. Medewerkers hebben onlangs hoog gegroeid gras met bosmaaiers weggehaald. ‘We bekijken nu de mogelijkheden om hen ook in te zetten voor de aanleg van de struweelhagen die rond de panelen komen’, aldus Jeroen.

Grote belangstelling voor Zonaandelen Zonnepark de Grift

Het aantal inschrijvingen voor Zonnepark de Grift overstijgt alle verwachtingen. Eind juni sloot Energiecoöperatie WPN de inschrijving voor Zonaandelen van het burgerzonnepark langs de A15. Zo’n 650 bestaande én nieuwe leden schreven in voor in totaal ruim 20.000 Zonaandelen, oftewel meer dan € 1.000.000! Een geweldig resultaat. Dit laat een grote betrokkenheid van bewoners uit de regio zien.

Bijna het dubbele opgehaald

Energiecoöperatie WPN kan voor het zonnepark in ieder geval 10.200 zonaandelen uitgeven. Dat is wat vooraf is afgesproken. Voorzitter Leidy van der Aalst: “We zijn overweldigd door dit resultaat. Van tevoren bedenk je dat het fantastisch zou zijn om ons streefbedrag van € 510.000 te bereiken, maar we halen nu bijna het dubbele op. Daar zijn we supertrots op. We gaan dan ook onderzoeken of we naast de 10.200 aandelen die nu beschikbaar zijn, dit najaar nog meer aandelen kunnen uitgeven.”

Zonaandelen voor zoveel mogelijk inwoners

Eén van de doelen van de coöperatie is om het draagvlak voor lokale duurzame energie te vergroten. Daarom wil WPN aan zoveel mogelijk inwoners Zonaandelen uitgeven. De aandelen worden verdeeld onder alle inschrijvers, zodat iedereen in elk geval een deel van de aandelen krijgt waarvoor hij of zij heeft ingeschreven.

 Zonnepark de Grift

Zonnepark de Grift is na Windpark Nijmegen-Betuwe het tweede grote energieproject van  Energiecoöperatie WPN. Het zonnepark komt te liggen onder de windmolens en wordt, net als het windpark, eigendom van de coöperatie. Het park gaat met ruim 11.000 zonnepanelen energie opwekken voor 1475 huishoudens. Naar verwachting gaat het zonnepark begin volgend jaar in bedrijf.

Inschrijving Zonaandelen Zonnepark de Grift van start

Van 10 tot en met 30 juni kunnen inwoners van Nijmegen en omgeving inschrijven voor Zonaandelen van Zonnepark de Grift in Nijmegen-Noord. Het zonnepark is, na Windpark Nijmegen-Betuwe, het tweede grote energieproject van Energiecoöperatie WPN. De coöperatie laat hiermee opnieuw zien dat we als inwoners zelf een belangrijke rol kunnen spelen bij de verduurzaming van onze omgeving.

Eigendom van burgers

Als de leden genoeg geld bij elkaar brengen wordt het nieuwe zonnepark, net als het windpark, via de coöperatie eigendom van burgers. Energiecoöperatie WPN geeft hiervoor Zonaandelen uit van 50 euro per stuk. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan lid worden en meedoen.

Voorzitter Leidy van der Aalst kocht de eerste Zonaandelen voor haar kleinkinderen Thomas, Emma en Lucas. Leidy: ‘We zijn erg trots op deze mijlpaal. We hopen weer op veel enthousiaste bijval. Zo pakken we zelf de regie en gaan voor een duurzame omgeving, voor nu en in de toekomst. Daarom geef ik ‘de zon’ aan mijn kleinkinderen.’

Opbrengsten blijven in de regio

Omdat de coöperatie zelf eigenaar wordt van het zonnepark blijven de opbrengsten van de energieverkoop in de regio. Dat er draagvlak is voor deze aanpak blijkt uit de flinke groei van het ledenaantal in de afgelopen jaren. Met ruim 1800 leden en donateurs is WPN een van de grootste energiecoöperaties van Nederland.

Lokale aannemers

Het nieuwe zonnepark wordt gebouwd onder de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe. Bijzonder is dat voor de bouw lokale aannemers zijn gecontracteerd. Zonnepark de Grift draagt zo direct bij aan de lokale economie en werkgelegenheid. Het park gaat met ruim 11.000 zonnepanelen energie opwekken voor 1475 huishoudens en is naar verwachting nog dit jaar klaar om in bedrijf te gaan.

Meedoen?

Door Zonaandelen van Zonnepark de Grift aan te schaffen draag je bij aan schone energie, die vlakbij huis is opgewekt. Leden en donateurs van Energiecoöperatie WPN hebben op 10 juni een persoonlijke uitnodiging om in te schrijven in hun mailbox ontvangen. Nog een lid of donateur? Kijk hier voor meer informatie en inschrijven. 

Uit de bouwkeet: Gras in duurzaam beton

Zonnepark de Grift wil meer dan alleen groene energie opwekken. Ook het bouwmateriaal moet als het even kan duurzaam zijn. Daarom is de betonnen fundering van het zonnepark ‘biobased.’ Een deel van de betonblokken bestaat uit olifantsgras, een grassoort die groeit als kool en bakken CO2 uit te lucht haalt. Ook is het beton 100% circulair. Niet nieuw dus, maar al eerder gebruikt. En als het zonnepark over een jaar of twintig wordt afgebroken krijgen de blokken weer een fris en fruitige bestemming.

Bedenker van dit duurzame beton is het Noord-Hollandse Bio Bound, een innovatief bedrijf waar flink wordt nagedacht over hoe we anders kunnen omgaan met de wereld om ons heen. Bio Bound heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Mede-eigenaar Jaap Schotanus weet zeker dat we het in de toekomst moeten hebben van dit soort innovaties.

Experimenteren

De kiem van hun biobased beton werd gelegd in de zomer van 2016, toen het klimaatakkoord in Parijs nog ver was en niemand het nog had over ‘circulair’.  Jaap Schotanus, al jaren werkzaam in het beton, kreeg een tip van een boer. ‘Deze man kweekte olifantsgras in de buurt van Schiphol om ganzen van de start- en landingsbanen te weren. Hij adviseerde me om dit gras aan beton toe te voegen om het zo duurzamer te maken. Jaap was eerst nog argwanend: ‘Met dit soort dingen moest je in die tijd echt nog niet aankomen.’ Toch zag het bedrijf kansen en sloeg aan het experimenteren. En het bleek te werken: het gras rotte niet en de stevige vezels zorgden voor sterkte. Hun beton kreeg vorig jaar het KIWA-keurmerk. Jaap is er trots op: ‘Daarmee voldoet het aan alle eisen. Dit is echt nieuw voor Nederland en misschien wel Europa.’

Circulair

Het beton dat wordt gebruikt voor Zonnepark de Grift is helemaal circulair. ‘Het kan zomaar afkomstig zijn uit een oud flatgebouw of uit versleten straatstenen’, vertelt Jaap. ‘Een fabriek in Zaandam recyclet dit voor ons.’ Als het zonnepark aan het eind van zijn levensduur is haalt Bio Bound de betonblokken gewoon weer op. ‘We proberen ze dan eerst een tweede leven te geven. Daarna kunnen we het beton breken en er weer iets heel nieuws van maken. Al die tijd heb je geen nieuwe grondstoffen nodig en gooi je niets weg.’ Het is de enige juiste manier volgens Jaap: ‘We moeten onze natuur niet langer leegroven, maar een nieuwe balans zien te vinden. Elke procent duurzaam is er een en gelukkig maken we al enorme stappen.’

Bio Bound

Bio Bound is gevestigd in Cruquius, Noord-Holland. Het bedrijf wordt gerund door Jaap Schotanus en Gert van Oort. Hun biobased beton leveren ze aan parken, pleinen en paden door het hele land. Voor park Grote Boel, vlakbij De Grift, maakten ze vorig jaar een grote tribune. Zonnepark de Grift is het eerste energieproject waar ze aan mee werken. De 2000 betonnen platen van 600 kilo per stuk worden op dit moment gelegd door het Friese bedrijf Mannen van Staal, dat voor de onderconstructie van de zonnepanelen zorgt.

Foto´s: Christine Wevers

Uit de bouwkeet: de Mannen van Staal

Begin dit jaar begon de aanleg van Zonnepark de Grift. Wie zijn er te vinden op de bouwplek en wat doen ze daar? Dit keer: de Mannen van Staal uit Friesland. Speciaal voor Zonnepark de Grift reizen ze af vanuit het noorden van het land. Gerke Draaistra, projectleider en spin-in-het-web van Mannen van Staal, vertelt waarom.

Alles van metaal

In het Friese Leeuwarden staan de grote loodsen van de Mannen van Staal. Daar maken de Mannen, het zijn er in totaal zo’n 35, van alles van metaal. Met hun speciale machines buigen ze staal in elke vorm die maar gewenst is. Dat kan een mooi en groot werk in opdracht van een kunstenaar of architect zijn. Of een uniek ontwerp voor iemands tuin, trap of gevel. En tegenwoordig zijn het ook vaak de metalen constructies waarop zonnepanelen rusten.

En daar komt ons Nijmeegs zonnepark in beeld. Via hoofdaannemer 100% Zonnig kwam Mannen van Staal terecht bij Zonnepark de Grift. Het bedrijf ontwerpt en monteert de constructie waarmee de ruim 11.000 panelen straks muurvast op hun plek liggen.

Iets nieuws bedacht

Voor Zonnepark de Grift levert Mannen van Staal maatwerk. ‘Normaal gesproken komt er een fundering van schroefpalen die we de grond in slaan. Bij Zonnepark de Grift doen we dat anders. Vanwege de archeologische waarde van de bodem onder de panelen mag de fundering niet verder dan dertig centimeter de grond in. Voor onze schroefpalen is dat niet diep genoeg. Daarom hebben we iets nieuws bedacht. We hebben gekozen voor een fundering met platen van duurzaam beton, die op de grond liggen. Daar schroeven we onze constructie straks op. Als dat werk klaar is hoeven we de zonnepanelen er alleen nog maar in te schuiven.’

Veel ervaring met zonneparken

Het bedrijf heeft de laatste jaren veel ervaring met zonneparken opgedaan, vertelt Gerke: ‘In onze eigen regio hebben we al de onderconstructie geleverd voor een paar grote zonneweides.’ Mannen van Staal deed dit onder meer voor Zonnepark Emmeloord en een zonneproject op een voormalige vuilstort in Groningen. ‘Maar ook in de provincie Gelderland is het niet onze eerste klus. De constructie onder de panelen op het Arnhemse industrieterrein Kleefse Waard is ook van onze hand.’

Enige Nederlandse bedrijf

Maar waarom gaat Zonnepark de Grift in zee met een bedrijf uit Friesland? Kan dat niet wat dichterbij? Nee, want Mannen van Staal is het enige Nederlandse bedrijf dat dit soort constructies maakt, vertelt Gerke. ‘Gek genoeg kun je hiervoor alleen nog bij buitenlandse bedrijven terecht, in Duitsland bijvoorbeeld of nog verder, richting Zuid-Europa.’

Montagewerk

Voor Zonnepark de Grift ontwierp Mannen van Staal een constructie van ruim 2000 betonnen platen en zo’n 3000 metalen palen, dragende balken en passende inschuifprofielen. ‘Bijna al het materiaal dat we nodig hebben is klaar. Het is niet in onze eigen werkplaats gemaakt, maar in de buurt van Ridderkerk en Waalwijk.’ Het grootste deel is inmiddels met vrachtwagens naar de Grift gebracht. Zodra de betonnen fundering er ligt kunnen de Mannen aan de slag. Een hechte, Friese club van zo’n vijftien werknemers gaat het montagewerk de komende tijd op zich nemen. Voor een klus van deze omvang draaien ze hun hand niet om, zegt Gerke: ‘Nee hoor, we hebben al opdrachten gedaan voor grotere zonnevelden.’ Prima te doen dus, voor de Mannen van Staal.

Foto´s: Christine Wevers

Startsein bouw Zonnepark de Grift

De aanleg van Zonnepark de Grift, in Nijmegen-Noord, is al enkele weken in volle gang. Nu sneeuw en ijs verdwenen zijn gaf Leidy van der Aalst, voorzitter van Energiecoöperatie WPN, samen met kleinzoon Lucas het officiële startsein voor de bouw.

Eigendom van inwoners

Zonnepark de Grift is na Windpark Nijmegen-Betuwe het tweede grote project van Energiecoöperatie WPN. Net als het windpark wordt het zonnepark eigendom van inwoners van Nijmegen en omgeving. Dit voorjaar kan iedereen die hiervoor belangstelling heeft inschrijven voor Nijmeegse Zonaandelen.

‘Als bestuur zijn we heel erg trots op deze nieuwe mijlpaal’, vertelt Leidy. ‘We hopen weer op veel enthousiaste bijval. Met wind én zon bouwen we samen aan een duurzame toekomst voor onszelf en onze kinderen.’ Haar eigen kleinkinderen krijgen straks in elk geval een Zonaandeel van haar cadeau. Kleinzoon Lucas (8) is alvast onder de indruk als hij om zich heen kijkt: ‘Wat is het groot hier, ik ga er zeker op school over vertellen. Ik hoop dat we een keer met de hele klas mogen komen kijken.’

Het zonnepark is ontwikkeld door de Nijmeegse ontwikkelstichting Wiek-II in nauwe samenwerking met de energiecoöperatie. Omdat WPN eigenaar wordt van Zonnepark de Grift blijft de opbrengst van het project in onze eigen regio. Dat er draagvlak is voor deze aanpak blijkt uit het feit dat de coöperatie de laatste jaren flink is gegroeid. Met 1800 leden en donateurs is WPN een van de grootste energiecoöperaties van Nederland.

Lokale bouwers

Voor de bouw zijn lokale aannemers gecontracteerd. Zonnepark de Grift draagt zo een-op-een bij aan de lokale economie en werkgelegenheid. Hoofdaannemer is de Wijchense installateur 100% Zonnig. Voor de aanleg van de panelen zet het bedrijf, naast eigen monteurs, werkzoekenden in die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Voor het aansluiten van de stroomkabels is het Nijmeegse bedrijf Batenburg Installatietechniek aangetrokken.

Het nieuwe zonneveld komt te liggen onder de molens van Windpark Nijmegen-Betuwe en is zo’n zes hectare groot. Er is ruimte voor ruim 11.000 panelen, die samen duurzame energie opwekken voor 1250 huishoudens. Volgens plan is het zonnepark deze zomer klaar om in bedrijf te gaan.

Foto: Christine Wevers

Bouw Zonnepark de Grift begonnen

Mooie berichten in het nieuwe jaar, want al direct na de jaarwisseling is de bouw van Zonnepark de Grift van start gegaan. De komende maanden is het op de bouwplek, onder de meest oostelijke molen van ons windpark, een komen en gaan van zwaar verkeer, opzichters en bouwlui. Voor de bouw hebben projectvoorbereider Wiek-II en Energiecoöperatie WPN lokale bouwers gecontracteerd. Dat is in Nederland nog niet vaak gebeurd, dus daar zijn we best trots op. Het Wijchense installatiebedrijf 100% Zonnig gaat de ruim 11.000 zonnepanelen leveren en plaatsen. Voor het aansluiten van de stroomkabels is het Nijmeegse bedrijf Batenburg aangetrokken.

Video: De bouwlocatie oogt nu nog maagdelijk, van boven

Planning

De bouw start met de aanleg van de fundatie, die wordt gemaakt van biobased betonplaten. De stap daarna is de onderconstructie voor de panelen. In april is het dan tijd om de langverwachte zonnepanelen te plaatsen. Volgens de planning zijn de panelen in juni klaar om hun werk te gaan doen. Hoe mooi zou het zijn als het op de langste dag van het jaar zover is. Wij kijken er alvast naar uit!

‘Uit de bouwkeet’

Onze rubriek ‘Uit de Bouwkeet’ blazen we nieuw leven in. Misschien ken je hem nog uit de bouwperiode van het windpark. In de rubriek volgen we het wel en wee van de bouwers. Wie werken er mee aan de bouw van Zonnepark de Grift en waarom? Wat komen ze tegen in de praktijk van alledag? Ad Verbaas van Encon, technisch adviseur tijdens de bouw, bijt het spits af.

Participatievoorstel

Energiecoöperatie WPN wil het zonnepark na realisatie overnemen. (Bestuurs)leden van de coöperatie werken op dit moment nog een voorstel aan de leden uit om het vermogen dat hiervoor nodig is bij elkaar te brengen. In de volgende ALV (datum volgt) wordt dit participatievoorstel ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Daarna kunnen leden en donateurs die willen meedoen zich inschrijven.

Mijlpalen

Hieronder zie je de mijlpalen die de komende tijd op het programma staan. Natuurlijk brengen we de vorderingen van de bouw voor je in beeld via de nieuwsbrief en social media.

 

Meedoen?

Meedoen met Zonnepark de Grift? Meld je aan als donateur van Energiecoöperatie WPN. Samen maken we onze stad duurzaam!