Beroep tegen komst Zonnepark de Grift

Een inwoner uit Oosterhout heeft beroep aangetekend tegen de komst van Zonnepark de Grift. De zaak diende donderdag 28 november bij de bestuursrechter in Arnhem. De uitspraak wordt binnen zes weken verwacht.

De buurtbewoner vecht het besluit aan van de gemeente Nijmegen om vergunning te verlenen voor het zonnepark. Sinds 2010 pacht hij een deel van de grond waar het park moet komen. Het gaat om een perceel van drie hectare, tussen de Stationsweg in Ressen en de snelweg A15, waarvan de gemeente Nijmegen eigenaar is. Met de pachter is afgesproken dat hij het land mag gebruiken voor akkerbouw en veeteelt tot de gemeente het zelf nodig heeft. ‘Dat moment is daar’, stelt een woordvoerder van de gemeente. Die heeft het huurcontract opgezegd om ruimte te maken voor de opwek van zonne-energie.

Compensatie

Volgens de bezwaarmaker schendt de gemeente daarmee eerder gemaakte afspraken. ‘De gemeente wil de grond niet zelf gebruiken, maar verpacht deze aan een derde partij. Dat gaat in tegen onze overeenkomst.‘ Graag wil hij met de gemeente in gesprek over compensatie. Bijvoorbeeld in de vorm van een ander stuk grond om zijn koeien te laten grazen.  De gemeente ziet daar geen directe reden voor, omdat ze formeel de juiste weg heeft afgelegd.

Vertrouwen

Pim de Ridder van Wiek-II, de stichting die het zonnepark ontwikkelt, ziet de uitspraak van de rechter met vertrouwen tegemoet. ‘Het beroep heeft geen of nauwelijks ruimtelijke argumenten om de bouw van het zonnepark tegen te houden. Wij gaan ervan uit dat de gemeente aan haar plicht heeft voldaan, door het contract met de huurder op te zeggen en dat daarmee de ruimte vrij is om het zonnepark aan te leggen. Een bestuursrechter oordeelt niet over contractuele afspraken. De argumenten die worden aangevoerd zijn niet op hun plaats. ‘

De rechtsgang levert wel enige vertraging op in de planning. ‘Ons plan om begin volgend jaar te gaan bouwen, moeten we in elk geval uitstellen tot de rechter zich heeft uitgesproken. Als de uitspraak in januari wordt gedaan, dan is het mogelijk dat we in april of mei starten met de bouw.’

Energieneutraal

Coöperatie WindpowerNijmegen wil eigenaar worden van het zonnepark. In 2019 heeft de coöperatie campagne gevoerd om zoveel mogelijk mensen uit Nijmegen en omgeving bij het plan te betrekken. Leden van de coöperatie kunnen binnenkort een aandeel in het zonnepark kopen. Deelnemers ontvangen op hun inleg, gedurende de looptijd van het project, een jaarlijks rendement. Wiek-II en WindpowerNijmegen hebben eerder succesvol het Windpark Nijmegen-Betuwe ontwikkeld, dat ook op deze locatie ligt.

Zonnepark de Grift gaat, met 13.500 panelen, duurzame energie opwekken voor ruim 1.300 huishoudens. Windpark Nijmegen-Betuwe levert stroom voor 7.000 huishoudens. Samen leveren ze een belangrijke bijdrage aan het doel van gemeente Nijmegen om in 2040 energieneutraal te zijn.

Op 16 december 2019 houdt WindpowerNijmegen een algemene ledenvergadering. Dan staat onder andere de voortgang van Zonnepark de Grift op de agenda.

Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.

Startschot campagne: Iedereen een stukje zon

WindpowerNijmegen gaf donderdag 13 juni jl tijdens de algemene ledenvergadering het startschot voor de wervingscampagne voor Zonnepark de Grift. Dit nieuwe zonnepark met 17.000 panelen, is het tweede grote project van de coöperatie. In 2016 realiseerden wij al Windpark Nijmegen-Betuwe, waarvan ruim 1000 inwoners samen eigenaar zijn. Ook Zonnepark de Grift komt in handen van burgers. De bouw van het zonnepark, onder de windmolens, staat gepland voor 2020 en moet energie gaan leveren voor 1245 huishoudens.

Iedereen een stukje zon. En daarmee duurzame energie opwekken. Want iedereen uit Nijmegen en omgeving kan mee-investeren in Zonnepark de Grift en zo bijdragen aan een duurzame stad. Onder het motto ‘De zon. Jouw energie’, maakt Coöperatie WindpowerNijmegen deze zomer zoveel mogelijk mensen in de regio Nijmegen enthousiast om mee te doen. Zo zal de speciale campagne-ijsfiets op zonne-energie de komende tijd regelmatig in de stad en bij evenementen te zien zijn.

Duurzame, eigen energie

Met Zonnepark de Grift nemen inwoners het heft in eigen hand om energieverbruik in de regio Nijmegen verder te verduurzamen. Net als het windpark wordt het zonnepark eigendom van burgers. Als mede-eigenaar beslissen deelnemers mee over de opbrengst van het zonnepark en over toekomstige lokale energieprojecten van WindpowerNijmegen. Om het benodigde eigen vermogen bij elkaar te krijgen geeft de coöperatie participaties van 50 euro per stuk uit. Iedereen die zich vóór 20 september als donateur aanmeldt, kan dit najaar inschrijven voor aandelen in het zonnepark.

Energielandschap de Grift

Coöperatie WindpowerNijmegen bouwt met het zonnepark verder aan een innovatief energielandschap aan de Griftdijk. Als het waait, zorgen de windmolens voor elektriciteit. Schijnt de zon, dan komt de energie van het zonnepark. De door de windmolens en zonnepanelen opgewekte stroom gaat straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Met de aanleg van het windpark is hiermee al rekening gehouden. De kabel wordt zo optimaal gebruikt, want energie uit zon en wind vullen elkaar aan. Ook verkent WindpowerNijmegen samen met ontwikkelstichting Wiek-II de kansen om in het nieuwe energielandschap duurzame energie op te slaan.

‘Met het zonnepark De Grift willen we een breed gedragen energietransitie versnellen. Want de urgentie hiervoor stijgt met de minuut, zegt Yvonne Keijzers, bestuurslid van de coöperatie WindpowerNijmegen.

Doe mee

Deel mee in de zon. Schrijf je nu in als donateur, dan kun je straks als eerste inschrijven voor zonaandelen in Zonnepark de Grift.

Volle bak bij Informatiecafé over zonnepark

Volle bak bij het informatiecafé over Zonnepark de Grift op 18 april. Zo’n 100 belangstellenden lieten zich in de Thiemeloods informeren over de laatste ontwikkelingen rondom dit nieuwe project van coöperatie WindpowerNijmegen.

Iedereen in Nijmegen en omgeving kan binnenkort mee-investeren in het zonnepark. Als zij samen voldoende eigen vermogen bij elkaar brengen wordt Zonnepark de Grift, net als Windpark Nijmegen-Betuwe, eigendom van inwoners van Nijmegen en omgeving.

Ledenpeiling

‘We zijn blij met de goede opkomst vanavond’, zegt bestuurslid Jos Hoebink. Onder de huidige leden van WindpowerNijmegen werd onlangs de interesse voor deelname aan het zonnepark gepeild. ‘Een aanzienlijk deel gaf aan belangstelling te hebben om mee te investeren in Zonnepark de Grift. Deze positieve geluiden stemmen zeker hoopvol.’

Stappen vooruit

WindpowerNijmegen ontwikkelt het zonnepark in nauwe samenwerking met ontwikkelstichting Wiek-II. Pim de Ridder, secretaris van Wiek-II, meldt dat er flinke stappen vooruit zijn gezet. ‘De grondovereenkomst met grondeigenaar gemeente Nijmegen is getekend. De bouwvergunning is verstrekt, al is deze op dit moment nog herroepelijk. Tot 13 mei kan mogelijk nog beroep worden aangetekend bij de rechter. De aanvraag voor de SDE+-subsidie loopt. Hierover krijgen we in september uitsluitsel. De komende tijd gaan we op zoek naar een aannemer voor de bouw en een bank voor de financiering. We zijn dus goed onderweg, maar zoals in elk project zijn er nog een paar hobbels te nemen.’

Campagne

WindpowerNijmegen start in mei met een campagne om deelnemers te werven voor Zonnepark de Grift. De coöperatie wil nieuwe leden werven om het zonnepark samen met zoveel mogelijk inwoners te realiseren. In de komende maanden bereiden het coöperatiebestuur en de werkgroep Zonnepark de Grift samen met stichting Wiek-II het project verder voor.

Interesse om mee te doen? Word dan nu lid of donateur van coöperatie WindpowerNijmegen. Je kunt dan straks als eerste inschrijven voor ZonDelen. Kijk hier voor de voorwaarden en om je aan te melden.

Kansen voor cablepooling op De Grift in Nijmegen

Stichting Wiek-II onderzoekt samen met ingenieursbureau ZOWN de mogelijkheden van cablepooling bij Zonnepark de Grift. Bij deze nieuwe techniek gaat energie, opgewekt uit wind en zon, door één kabel. Zo wordt de infrastructuur op de locatie optimaal benut. Alleen in Franeker is – op kleine schaal – ervaring opgedaan met deze methode. Elisabeth Vandeventer, expert lokale energiesystemen bij ZOWN, geeft een toelichting.

Wat is cablepooling?

‘Normaal krijgt een wind- of zonnepark een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet. De infrastructuur wordt niet optimaal gebruikt. Voor een windpark wordt gemiddeld 28% van de aansluitcapaciteit gebruikt en bij een zonnepark is dat slechts 12%. Dat komt omdat de wind niet altijd waait en de zon niet voortdurend schijnt.’ (zie afbeelding 1)

‘Bij cablepooling maak je efficiënt gebruik van de infrastructuur. Energie opgewekt uit wind en zon gaat via één kabel naar het net. Je maakt gebruik van de seizoensverschillen: in de winter haal je vooral energie uit wind en in de zomer uit zon.

Zonnepark de Grift is heel geschikt voor deze nieuwe techniek. De kabel en netaansluiting van Windpark Nijmegen-Betuwe kunnen worden gedeeld met het nog te bouwen zonnepark. Je gebruikt dan 39% van de aansluitcapaciteit. Veel meer dus dan bij een afzonderlijke netaansluiting voor het wind- en zonnepark.’

Illustratie van het toekomstige energielandschap op de Grift waar energie uit zon, wind en zelfs warmte gecombineerd kunnen gaan worden.
Illustratie van het toekomstige energielandschap op de Grift in Nijmegen waar energie uit zon, wind en zelfs warmte gecombineerd kunnen gaan worden.

Wat zijn de voordelen van cablepooling?

‘In de eerste plaats levert cablepooling een kostenbeparing op. Je hoeft geen aansluitkosten te betalen, omdat je de netaansluiting van het windpark gebruikt. Dat scheelt al gauw enkele tonnen. Daarnaast bespaar je jaarlijks € 10.000 aan vastrecht. Die hoef je niet te betalen, omdat je gebruik maakt van het leveringscontract voor het windpark. Ook heb je geen onkosten voor de aanleg van kabels. Onder de streep heeft cablepooling dus een positief effect voor Zonnepark de Grift. Daarnaast bespaar je tijd, omdat je al een netaansluiting hebt. De wachttijden voor aansluiting zijn momenteel zo’n 1 tot 1,5 jaar.’
‘Om de energievraag en het -aanbod goed op elkaar af te stemmen is het Micro Grid Platform (MGP) ontwikkeld. Deze slimme software houdt rekening met weersvoorspellingen. Via dit systeem kun je overproductie voorkomen. Je kunt het zo inregelen dat, op een dag met heel veel wind en zon tegelijk, een deel van het zonnepark of een windmolen tijdelijk wordt uitgezet. Enige minpunt is dat je dan minder energie opwekt dan technisch mogelijk.’

Wat is nodig voor cablepooling op de Grift in Nijmegen?

‘Windpark Nijmegen-Betuwe beschikt over een installatie die geschikt is voor vier windmolens van in totaal 10 MW. Om de installatie geschikt te maken voor toevoeging van het zonnepark zijn een paar stappen nodig. Het zonnepark moet op het windpark worden aangesloten. Dat kan vrij eenvoudig bij molen 2 (de meest oostelijk gelegen molen). Hier is een kabel over, die is aangelegd voor de vijfde windturbine. Deze turbine is nog niet gebouwd, omdat de grondeigenaar tot op heden geen medewerking heeft verleend. Het zonnepark kan via deze kabel met het windpark worden verbonden.’
‘Daarnaast moet de huidige meet- en regelapparatuur worden aangepast. In het inkoopstation (de plek waar de stroom het elektriciteitsnet op gaat, red.) moet extra apparatuur worden geïnstalleerd. Daarmee kunnen de prestaties van het zonnepark en de windturbines afzonderlijk worden gevolgd.’

Wat nou als we toch een vijfde windmolen willen bouwen?

‘Technisch gezien is er geen belemmering om een vijfde windmolen te bouwen naast het zonnepark en de vier huidige windturbines. Wel neemt de kans op overproductie toe met 3,8%. Daar staat tegenover dat de energieverkoop zou stijgen met zo’n 18%. Als de vijfde windmolen toch nog in zicht komt, dan zal moeten worden bekeken hoe hiermee om te gaan. Op de kabel is in elk geval genoeg ruimte voor een vijfde molen.’

Luchtfoto van windmolens op de Grift in Nijmegen
Luchtfoto van de windmolens op de Grift in Nijmegen-Noord

Kunnen we bij overproductie de energie ook opslaan?

‘Energieopslag is zeker mogelijk. Financieel is het volgens de huidige berekeningen nog niet rendabel. Om overtollige elektriciteit tijdelijk op te slaan, is een batterij nodig met heel veel vermogen. Zulke batterijen zijn nu nog heel duur. De verwachting is dat de kosten binnen afzienbare tijd dalen. Dan wordt opslag interessant. Dit geldt ook voor waterstof. Ook hier weegt de investering nog niet op tegen de extra opbrengsten. De ontwikkelingen gaan hard, dus ook deze energiebron kan op termijn interessant zijn voor WindpowerNijmegen.’

Waarom wordt cablepooling nog niet op grote schaal toegepast?

‘Het gaat om een nieuwe methode, waar in Nederland nog weinig ervaring mee is. Het bedrijf Westra in Franeker, dat een windmolen heeft en zonnepanelen aanschafte, kreeg de primeur. Zij sloten twee jaar geleden de windmolen en zonnepanelen aan op dezelfde aansluiting. Daarnaast wordt op het eiland Pampus ervaring opgedaan met het Micro Grid Platform. Sinds 2016 krijgen het restaurant en de woningen daar energie van zonnepanelen en twee kleine windturbines. Het Micro Grid Platform zorgt voor een goede verdeling van de opgewekte energie. De resultaten zijn in beide gevallen succesvol.’

ZOWN

Elisabeth Vandeventer werkt als expert lokale energiesystemen bij ZOWN (onderdeel van Alliander). Dit bureau onderzoekt de technische, financiële en organisatorische haalbaarheid van cablepooling op de Grift. Bekijk hier een filmpje waarin cablepooling op de Grift wordt toegelicht.
Wiek-II werkt de businesscase van het zonnepark verder uit met WindpowerNijmegen. De werkgroep Zonnepark de Grift denkt daarbij actief mee.