Terugblik ALV 13 juni

Op 13 juni j.l. was er weer een druk bezochte ALV. Dit keer in het Citadelcollege in Nijmegen Noord. Een belangrijk agendapunt was de voortgang van Zonnepark de Grift. Vier werkgroepen (techniek, financiën, participatie en communicatie) houden zich hiermee bezig. Bij de volgende ALV, op 17 september, wordt aan de leden  de participatievoorwaarden voor deelname aan het zonnepark ter goedkeuring voorgelegd.

Tijdens de ALV werd het startschot voor de wervingcampagne voor het zonnepark gegeven. WindpowerNijmegen wil groeien in ledenaantal en zo het draagvlak voor lokale duurzame energie vergroten. De campagne loopt tot 20 september. Inschrijven voor Zonaandelen kan van 20 september t/m 6 oktober. Tegen de bouwvergunning voor het zonnepark is een beroep aangetekend. We wachten op behandeling van deze zaak door de rechtbank. Over de aanvraag voor de SDE+-subsidie verwachten we uitsluitsel aan het eind van de zomer.

Bestuursleden

Yvonne Keijzers werd als nieuw bestuurslid benoemd. Zij gaat zich met name richten op de communicatie. Penningmeester Erik Kemper werd herbenoemd. We namen afscheid van Bart de Bruin die vanwege drukke werkzaamheden zijn bestuursfunctie moest neerleggen.

Nieuwe naam

In de ALV van januari is besloten dat een werkgroep met een voorstel zou komen voor twee nieuwe namen. Door de verbreding van de coöperatie met zon, buurt- en wijkprojecten en educatie is er al geruime tijd discussie over de naam van de coöperatie. Die urgentie wordt steeds groter, omdat er een nieuwe website en logo wordt ontwikkeld. De werkgroep heeft met een goede onderbouwing twee namen voorgesteld. Beide namen kregen niet het benodigde aantal stemmen. De ALV heeft in meerderheid ingestemd met een kleine toevoeging aan de huidige naam: Energiecoöperatie WPN. Deze naam zal als handelsnaam worden gebruikt. Lees meer.

Fonds duurzame energie

Bert Lagerweij gaf als lid van de werkgroep Fonds duurzame energie toelichting op de stand van zaken. Begin juli is naar leden en donateurs een peiling gestuurd met een aantal vragen over het fondsreglement. Het beantwoorden van de vragen kan tot uiterlijk 15 juli. De peiling vind je hier.

Stand van zaken Windpark Nijmegen-Betuwe

Windparkdirecteur Pim de Ridder gaf informatie over de ontwikkelingen. In 2018 was er, net als in 2017, minder wind dan gemiddeld. Ondanks dat hebben de windmolens naar behoren gepresteerd.

Om dividend uit te kunnen keren aan de coöperatie moet er een definitief jaarverslag zijn. We wachten hiervoor nog op de laatste cijfers van de SDE+-subsidie, in de eindafrekening van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

De verwachting is dat er over 2018 ongeveer 200.000 euro dividend kan worden uitgekeerd aan de coöperatie. Dit is iets meer dan het jaar ervoor: over 2017 werd 180.000 euro uitgekeerd.

Jaarrekening 2018

De vergadering keurde de jaarrekening 2018 goed. De leden gaan akkoord met extra budget voor het ontwikkelen van een website en de (her)bevestiging van de eenmalige contributie.

De volgende ALV is op 17 september onder voorbehoud van het beschikbaar zijn van de noodzakelijke documenten voor Zonnepark de Grift.

Maak kennis met bestuurslid Yvonne Keijzers

Waarvan zouden we je kunnen kennen?

Ik heb lang gewerkt als hoofdredacteur voor diverse bladen, zoals ICT&health, over innovatie in de gezondheidszorg. Mensen in Nijmegen kunnen mij ook kennen van de Green Capital Challenges Circulaire Economie en Zorg en Bewegen, of van Operatie Steenbreek of communicatie Nijmegen European Green Capital. Twee jaar geleden heb ik het initiatief genomen voor Future Builders Network in Nijmegen.

Sinds twee jaar ben ik ook lid van de Raad van Toezicht van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. Een pracht organisatie. Die bestuurservaring zet ik ook graag in voor WindpowerNijmegen.

Waarom WindpowerNijmegen?

Ik heb WindpowerNijmegen vanaf de start gevolgd als één van de mooiste projecten van de regio Nijmegen. Oud-bestuurslid Bart de Bruin vroeg mij vorig jaar voor het bestuur. Vanaf januari heb ik een aantal keren meegedraaid met het bestuur, om te kijken of het van beide zijden klikte. Dat was gelukkig het geval. Ik vind het een eer om dit te doen.

Hoe zie je jouw rol binnen het bestuur?

Ik wil vooral mijn kennis van communicatie, PR en burgerparticipatie meenemen in het bestuur van WindpowerNijmegen. Ik denk dat het verhaal van de noodzaak van een gezamenlijke transitie naar duurzame energie daarbij voorop moeten zetten. Daarnaast ben ik door mijn tijdschriftachtergrond, ook altijd bezig geweest met innovatie en vernieuwing, zowel technisch als sociaal. Die achtergrond en kennis neem ik ook graag mee.

Waarvoor wil je je inzetten in je bestuursperiode?

Ik ben al jarenlang bezig met de urgentie van klimaatverandering en duurzaamheid. Die urgentie wordt alleen maar groter. En dus ook de urgentie van een snelle transitie naar duurzame energie. Ik wil graag nog meer mensen in regio Nijmegen meekrijgen in deze transitie. Vaak voelen mensen zich machteloos als ze horen welke consequenties klimaatverandering heeft. Door mee te doen met bijvoorbeeld het Zonnepark De Grift, geef je mensen iets in handen om in actie te komen. Ik heb bij Operatie Steenbreek gemerkt hoe belangrijk dat is.

Wat heb je met Nijmegen?

Ik ben geboren en getogen in Nijmegen en zie de stad steeds leuker worden. Ik woon al jaren in Nijmegen-West, een wijk die enorm snel van karakter verandert. We wonen vlakbij de Spiegelwaal, met de stadsstranden, echt een aanwinst voor de stad.

Yvonne is getrouwd en heeft twee uitwonende kinderen. Ze houdt van dansvoorstellingen, lezen, wandelen en lekker eten.

 

Aandacht voor lokale economie

WindpowerNijmegen wil in de regio zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Daarnaast wil de coöperatie met haar energieprojecten de lokale economie stimuleren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door Zonnepark de Grift te laten aanleggen door lokale installateurs, zegt Pim de Ridder van Wiek-II. Deze stichting zorgt, in samenwerking met onze coöperatie, voor de projectontwikkeling van het nieuwe zonnepark.

Nieuw idee

‘Het idee om bij de bouw van een zonnepark gebruik maken van lokale installateurs is nieuw’, vertelt De Ridder. ‘Het is nog niet eerder uitgevoerd. We willen de mogelijkheden onderzoeken, omdat we denken dat het waarde toevoegt aan ons zonnepark.’

Bestek

‘De bouw willen we anders aanpakken dan gebruikelijk. Normaal gesproken wordt er een bestek, dat is een bouwplan, gemaakt dat vervolgens wordt aanbesteed. De aannemer die de opdracht krijgt zorgt meestal voor een kant-en-klaar pakket: van de inkoop tot de installatie van panelen. In Nederland zijn niet veel aannemers gespecialiseerd in de bouw van een zonnepark. Dit werk wordt daarom vaak uitbesteed aan buitenlandse onderaannemers die op hun beurt gebruik maken van bijvoorbeeld Oost-Europese installateurs. Wij denken dat dit een stuk lokaler kan.

Mensen uit de regio

‘Wat we gaan onderzoeken is of we het bestek als het ware uit elkaar kunnen trekken. We gaan bekijken welke dingen we zelf kunnen regelen. Zo zouden we zelf de inkoop van zonnepanelen kunnen doen. Ook kunnen we, door het bestek niet aan te besteden, zelf beslissen wie de panelen en de kabels aanlegt. Dit werk kunnen we laten doen door mensen uit de regio die geen werk hebben, ander werk zoeken in de energiesector of die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.’

Eigen stad

‘Het is zeker niet de makkelijkste manier’, aldus De Ridder: ‘Dit lokaal organiseren is duur. Mensen die geen specifieke ervaring in dit werk hebben moeten opgeleid en begeleid worden. Er zal een goede voorman nodig zijn. Dit kost geld. Maar bij een reguliere aannemer zit vaak ook een paar ton marge. Dit sparen we uit en kunnen we gebruiken om ons project lokaler en mooier te maken. Misschien neemt de bouw wat meer tijd in beslag, maar we hebben het dan wel met eigen mensen gedaan. We investeren in onze eigen stad. Als dat lukt is dat goed voor het draagvlak van ons zonnepark én de lokale economie.’

Opties verkennen

‘De komende tijd gaan we aan de slag om de opties te verkennen. En we doen dit voorwerk niet alleen voor Zonnepark de Grift, voor andere energieprojecten die er in de regio aankomen kan dit zeker ook interessant zijn.’

De resultaten van de verkenning worden besproken met de werkgroep Zonnepark, het bestuur en tijdens updates op ALV’s.

Warm welkom voor nieuwe donateurs

Alle nieuwe donateurs die zich de afgelopen tijd bij onze coöperatie hebben gemeld heten we van harte welkom. Als donateur van burgercoöperatie WindpowerNijmegen kun je dit najaar meedoen met Zonnepark de Grift. Het zonnepark is na Windpark Nijmegen-Betuwe het tweede grote project van de coöperatie. Het wordt, net als het windpark, eigendom van burgers. Als eigenaar hebben we samen de regie over onze eigen, Nijmeegse energie. Zo staan we samen sterk om onze stad duurzamer te maken. Met jouw aanmelding draag je daaraan bij!

Zelf energie opwekken

Door zelf eigenaar te worden hebben we zeggenschap over de opbrengsten uit de stroomverkoop van onze projecten. We delen de opbrengst samen, de winst blijft in de lokale gemeenschap en vloeit niet weg. Deelnemers beslissen mee over toekomstige. lokale, energieprojecten.  We nemen het heft in eigen hand door niet langer te wachten, maar zelf duurzame energie op te wekken. We drukken onze eigen stempel op de lokale energietransitie.

Energielandschap van de toekomst

WindpowerNijmegen vindt innovatie belangrijk. Aan de Griftdijk werken we, samen met ontwikkelingstichting Wiek-II, aan het energielandschap van de toekomst. De beschikbare grond rondom de windmolens gebruiken we optimaal om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, met nieuwe technieken. Lees meer.

Graag komen we je tegen op de Algemene Ledenvergadering, de eerstvolgende is op 17 september.